Overheidsopdrachten 2.0: basis onderhandelingsprocedures


De juridische aspecten: wat kan wel en wat niet

Omschrijving

Als inkoper of verantwoordelijke voor een overheidsopdracht wilt u natuurlijk de beste voorwaarden ontvangen voor uw overheidsopdracht. Bij openbare en niet-openbare procedures zal u vermoedelijk al overeenkomsten gesloten hebben, waarbij de keuze gemaakt werd voor de minst slechte offerte.  

Nochtans biedt de regelgeving momenteel voldoende mogelijkheden om een opdracht in de markt te plaatsen waarbij u kan onderhandelen met potentiële opdrachtnemers. Maar vele aankopers twijfelen over wat mag en wat niet kan.

Onwetendheid, schrik voor het maken van procedurefouten, gebrek aan duidelijk mandaat, en zo veel meer obstakels, houden vele aankopers tegen om echt te onderhandelen. Er wordt dan wel gekozen voor een “onderhandelingsprocedure”, maar het echte onderhandelen met het oog op het verbeteren van de offertes, wordt weinig gedaan.

Wanneer u zich bezint over hoe u correct kunt onderhandelen, stelt u zich mogelijk volgende vragen:

 • Wanneer kan ik onderhandelen in de loop van de procedure?
 • Waarover kan ik wel en niet onderhandelen?
 • Kan ik bij iedere procedure onderhandelen?
 • Kan ik wel onderhandelen met één partij?
 • ...

Tijdens de opleiding zal u het juridisch juiste antwoord op deze en zo veel andere vragen worden gegeven en toegelicht.

Een goede aankoop vereist een gedegen voorbereiding.  Een goede voorbereiding is eveneens noodzakelijk om correct te kunnen onderhandelen.  Dit begint met het inbouwen van bepaalde clausules in het bestek; bepalingen die u ruimte bieden tot onderhandelingen.  De aankoper moet bij “onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking” in het bijzonder aandacht schenken aan bestekclausules die de vrijheid tot onderhandelen niet beknotten.

Tijdens deze opleiding komt u te weten wanneer, waarover en met wie  u kunt onderhandelen bij overheidsopdrachten. De nadruk ligt vooral op het juridische aspect van onderhandelingen bij overheidsopdrachten: wat kan wel en niet.  Daarbij zal vooral de klemtoon gelegd worden op maximale onderhandelingsmogelijkheden. Er zal extra aandacht geschonken worden aan de “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking”.

De docent zal de theoretische benadering opluisteren met concrete goede en slechte voorbeelden. Er is mogelijkheid tot interactie en er kan gewerkt worden rond een case.

De docent zal een gamma bestekclausules aanbieden zodat u correct over een ruime onderhandelingsbevoegdheid beschikt.

Na deze opleiding kunt u zelf bepalen in welke situaties u met een gerust hart kunt onderhandelen en hoever u daarin kan gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek tot aankopers van aanbestedende overheden, juridische, staf en directiediensten.

Voorkennis

Er wordt wel verwacht dat u een basiskennis heeft van de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners 1.0.

Programma

 • De belangrijkste principes van overheidsopdrachten (concurrentie, gelijkheid, evenredigheid en transparantie) en hoe deze principes respecteren bij onderhandelingen?
 • Bij welke procedure(s) kunt u onderhandelen?
 • In welk stadium van de overheidsopdrachtenprocedure kunt u onderhandelen?
 • Onderhandelingen met één, meerdere of alle inschrijvers
 • Onderhandelingsronde als afvallingskoers ?
 • Waarover kunt u onderhandelen bij uw overheidsopdracht?
 • Verschil tussen onderhandelen en regulariseren van onregelmatigheden
 • BAFO
 • Welke besteksclausules neem ik op in mijn bestek ?
 • Aandachtspunten en valkuilen uit de praktijk

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.