De uitvoering van overheidsopdrachten: het KB Uitvoering ontleed


Overheidsopdrachten 2.0
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 170533

Introductie

Overheidsopdrachten voor gevorderden!

Omschrijving

Vanaf de sluiting wordt de uitvoering chronologisch overlopen en worden goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen meegegeven. In deze opleiding gaan we voorbij de basis een niveau dieper. Er wordt hierbij de nodige ruimte gecreëerd voor interactie en ervaringsuitwisseling.

Bent u op zoek naar een basisopleiding inzake overheidsopdrachten (plaatsing en uitvoering) dan verwijzen we u graag naar de opleiding "Basis overheidsopdrachten voor beginners".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale besturen en vzw's die gehouden zijn aan de overheidsopdrachtenwetgeving, m.n. medewerkers die reeds enkele jaren praktijkervaring hebben met overheidsopdrachten.

Programma

Vanaf de sluiting wordt de uitvoering chronologisch overlopen en worden goede praktijken, aandachtspunten en valkuilen meegegeven.

Onderstaande topics komen daarbij aan bod waarbij we voorbij de basis een niveau dieper gaan.

In deze opleiding wordt de nodige ruimte gecreëerd voor interactie en ervaringsuitwisseling.

Opleiding gericht naar medewerkers die reeds enkele jaren praktijkervaring hebben met overheidsopdrachten.

Bent u op zoek naar een basisopleiding inzake overheidsopdrachten (plaatsing en uitvoering) dan verwijzen we u graag naar de opleiding "Basis overheidsopdrachten voor beginners".

1. Toepassingsgebied KB Uitvoering

2. Algemene regels

 • Leidend ambtenaar
 • Borgtocht
 • Betaling
 • Oplevering
 • Uitvoeringstermijn
 • Aanvangsdatum

3. Onderaanneming (en de strijd tegen sociale dumping)

4. Wijzigingen van de opdracht

 • Wijzigingsmogelijkheden
 • Wijzigingsbevel
 • Spel van de vermoedelijke hoeveelheden

5. Herzieningsclausules en claims van de aannemer

 • Prijsherziening
 • Fout van de aanbestedende overheid
 • Onvoorziene omstandigheden
 • Schorsing van de uitvoeringstermijn
 • Rechtsvorderingen

6. Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

 • Straffen en boetes
 • Vertragingsboetes
 • Ambtshalve maatregelen

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 135 excl. btw.

Deze opleiding wordt gedoceerd door Mr. Johan Geerts, vertrouwde docent voor Escala, gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als advocaat met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten binnen verschillende publieke organisaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.