De concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap als efficiënte tools voor het realiseren van complexe en innovatieve oplossingen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u hoe een innovatiepartnerschap u leidt naar een toekomstgerichte oplossing bij het openbaar aanbesteden.

Introductie

De huidige maatschappelijke en technologische (r)evoluties maken innovatieve oplossingen noodzakelijk, zo ook bij aanbestedende overheden. In de praktijk is het evenwel geen sinecure om innovatieve producten, werken of diensten in te kopen. Toch bevat de overheidsopdrachtenwetgeving hiervoor een aantal interessante oplossingen, met name het de procedures van de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap.

De maatschappelijke toepassingen zijn dan ook zeer uitgebreid en beide procedurevormen waren in meerdere concrete cases al zeer bruikbaar: van het opzetten van een klimaatneutraal gebouw en het aanleggen van duurzaam aangedreven treinen tot zelfs het monitoren van uitdrogingsverschijnselen bij ouderen, om maar enkele van de gevarieerde toepassingen op te noemen. De concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap betreffen aanbestedingsprocedures waarin het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en de daadwerkelijke inkoop ervan in éénzelfde procedure worden gecombineerd. Hierdoor wordt er een einde gemaakt aan de verplichting om afzonderlijke opdrachten uit te schrijven voor onderzoek en ontwikkeling enerzijds en de aankoop van het product dat hieruit voortvloeit anderzijds.

Op deze wijze kunnen (publieke) opdrachtgevers bijgevolg beter en flexibeler inspelen op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en/of technologische ontwikkelingen (men denke hierbij bv. aan AI, smart contracts, infratech, …).

In een laatste deel van de opleiding krijgt de cursist een beknopt overzicht van zowel Europese als nationale rechtspraak die de laatste jaren is geveld inzake de procedurevormen van de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankoopmedewerkers aanbestedende overheden met ervaring in overheidsopdrachten, juristen van overheden of die overheden ondersteunen, ...

Methodologie

De docent hanteert hier een mix van kennisoverdracht, intense interactie met en tussen de deelnemers en bovendien biedt hij diverse praktische casussen aan ter studie.

Programma

  • Het bredere plaatje: innovatief aanbesteden: hype of evergreen?
  • Wat zijn nu concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen?
  • Wat is exact het verschil tussen beiden?
  • Procedureverloop: to close the deal
  • Het is (niet) al goud wat blinkt: voor- en nadelen
  • Praktijkvoorbeelden
  • Wat is net geen concurrentiegerichte dialoog of innovatiepartnerschap?
  • Beknopt rechtspraakoverzicht
  • Europese rechtspraak
  • Nationale rechtspraak

Willem Pauwels studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.