Basis overheidsopdrachten voor niet-aankopers


Weet waarover u spreekt. Initiatie overheidsopdrachten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u een globaal beeld van de regelgeving en het praktisch verloop van een overheidsopdracht. U kent de krachtlijnen van de plaatsingsprocedures. U kunt meepraten met de aankoopdienst vanuit uw functie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U bent werknemer, diensthoofd, directie van een overheid of organisatie die voor haar aankopen verplicht is de wet op de overheidsopdrachten na te leven. U behandelt zelf geen of enkel eenvoudige overheidsopdrachten van beperkte waarde (< 30.000 euro excl. BTW) of u doet beroep op een interne aankoopdienst, maar u moet wel een globaal beeld hebben en op de hoogte zijn van de principes. Zo kan u vlot in overleg treden met de interne aankoopdienst en vermijdt u dat uit onwetendheid - buiten de interne aankoopdienst om - handelingen gesteld worden in strijd met de regelgeving.

Methodologie

De opleiding behandelt de krachtlijnen van de wetgeving. Deze zullen verduidelijkt worden aan de hand van herkenbare voorbeelden. Er is ruimte voor vraagstelling.

Programma

  • Overheidsopdrachten: wie, wat, wanneer en waarom?
  • Verloop
  • Belangrijke principes
  • Plaatsingsprocedures en -voorschriften
  • Waarop letten bij de uitvoering
  • Aandachtpunten en valkuilen
  • Uw vragen

Heeft u bepaalde specifieke vragen of aandachtspunten, geef ze vooraf aan ons door via tine@escala.be en de docent verwerkt deze maximaal in de opleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.