Basis overheidsopdrachten: hoe correct aankopen doen van geringe waarde?


Overheidsopdrachten van geringe omvang - aanvaarde factuur - onderhandelingen zonder bekendmaking

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Moet u als aankoper van een (kleine) vzw, als medewerker uit de publieke sector of de sociale profit voornamelijk kleine aankopen doen (computers, meubilair, logistieke aankopen, ...) of diensten van derden inkopen?

Blijven deze aankopen onder de 139.000 euro en heeft u dus geen boodschap aan de 'zwaardere' procedures en bijzonderheden rond werken (bouw, wegen, ...)?

Of valt uw organisatie normaalgezien niet onder de wet overheidsopdrachten maar moet u hier omwille van bvb. projectsubsidies toch (tijdelijk) rekening mee houden?

Dan is dit een toegepaste, praktische en concrete opleiding op uw maat.

Programma

DEEL 1: TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE PRINCIPES

 • Wanneer moet ik me houden aan de overheidsopdrachtenregelgeving?
  • in het kader van de volledige werking
  • enkel in het kader van gesubsidieerde werking
 • Welke basisprincipes dienen bij iedere opdracht gerespecteerd te worden?
  • verplichte mededinging
  • gelijke behandeling en non-discriminatie
  • transparantie en geregelde vertrouwelijkheid
  • forfaitaire betaling na aanvaarde uitvoering
  • motivatie en informatieplicht

DEEL 2: OPDRACHTDOCUMENTEN

 • De voorbereiding van de opdracht
 • De bekendmaking van de opdracht
 • Het bestek in zijn diverse onderdelen
 • Uitwerking selectiecriteria en gunningcriteria
 • Regelmatigheidsnazicht van de offertes
 • Evaluatie
 • Gunningbeslissing
 • Sluiting

DEEL 3: PROCEDUREMOGELIJKHEDEN OPDRACHTEN VAN BEPERKTE OMVANG

 • De opdrachten van beperkte omvang afgesloten met aanvaarde factuur
  • wanneer kan het?
  • minimumeisen bij de toepassing
  • belang van de bestelwijze
  • opmaak van een goede bestelbon
 • De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • wanneer kan deze procedure toegepast worden?
  • wanneer moet hiervoor een bestek uitgewerkt worden?
  • waarover kan men onderhandelen?
  • hoe verlopen de onderhandelingen?
  • praktijktips voor het optimaliseren van de onderhandelingen
 • Mededingingsprocedure met onderhandelen
  • wanneer kan deze procedure toegepast worden?
  • hoe de deelnemers selecteren
  • praktijktips
 • Nieuwe verruimde mogelijkheden

Goede en duidelijke uitleg. Top lesgever!

Els Hoskens, Politiezone Waasland-Noord

Deze opleiding kreeg een beoordeling van 92% voor de inhoud en 98% voor de docent (voorjaar 2019)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.