Leugendetectie


Leugenontmaskering is vaak een kwestie van snelheid
Opleiding Opsporing 131039

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van deze actieve opleiding kunt u verbale en non-verbale leugensignalen herkennen en de principes van de leugendetectie gebruiken.

U ziet of iemand oprecht glimlacht en of emoties in overeenstemming zijn met bepaalde expressies in het gedrag. Via gerichte ondervragingstechnieken komt u snel te weten of uw gesprekspartner u iets voorliegt of niet.

Introductie

Wat men u écht zegt!

Een opleiding in de detectie van verbale en non-verbale leugensignalen.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding worden alle basisprincipes van leugendetectie uiteengezet en maakt men kennis met de diverse analystische technieken.

In dit traject van 5 sessies leert u via verschillende kanalen leugens te detecteren. Leugenontmaskering is vaak een kwestie van snelheid.

Tijdens deze opleiding wordt u via praktijkgerichte oefeningen, cases en simulaties getraind in het snel en aandachtig observeren van afwijkingen van iemands basisgedrag.

U leert subtiele micro-expressies in het gelaat juist te interpreteren en dit te koppelen aan eventuele signalen van misleiding.

U leert ook tactisch te interviewen/ondervragen om mede zo de waarheid te achterhalen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor iedereen die graag de waarheid kent en beter wil communiceren:

Non-profitsector

 • Maatschappelijk en sociaal werkers en opvoeders
 • Leerkrachten, directie van scholen en CLB's
 • Ambtenaren die vergunningen toekennen
 • ...

Profitsector

 • Managers
 • Leidinggevenden
 • Verzekeraars
 • Personeelsverantwoordelijken
 • Zakenpartners
 • Bewakingssector
 • Detectives
 • Aankopers
 • ...

Methodologie

Syllabus / Video / Slideshow

Programma

 • Wat gebeurt er als mensen liegen?
 • Welke processen spelen er zich af tijdens het liegen en hoe verhouden deze zich t.o.v. mekaar?
 • Waarnemen van verschillende soorten emoties aan de hand van micro-expressies in het gelaat
 • Kinesics of lichaamstaal en hoe deze te interpreteren
 • Oogbewegingen
 • Para-verbale aandachtspunten
 • Verbale aandachtspunten
 • Behavior Observation Questions
 • Tactical interviewing
 • Technieken om mensen op leugens te betrappen
 • Aan de hand van verschillende videoanalyses trachten we te achterhalen wie de opdracht kreeg om te liegen tijdens de opleiding
 • Lichaamstaal en hoe deze te interpreteren
 • Tips en Tricks waarmee u dadelijk in de praktijk aan de slag kunt
 • Uitgebreide training

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.