Ongediertebestrijding

Opleiding Openbaar groenbeheer 110441

Introductie

Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door bepaalde mensen of organisaties als beschadigend of ongewenst wordt ervaren. Ook wordt in navolging van de term onkruid bij planten wel de term ongedierte gebruikt. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Wat wel of geen plaagdier is, hangt af van de definitie die mensen hieraan geven. Het is zelfs mogelijk dat een dier in de ene omgeving als plaagdier aanzien wordt, terwijl het in een andere omgeving als nuttig wordt beschouwd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers van groendiensten
 • Tuinaannemers en hun medewerkers
 • Medewerkers van technische diensten
 • Medewerkers openbare domeinen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding.

Programma

Mollen:

 • Herkennen van de mol
 • Leefwijze van de mol
 • Bestrijdingsmethoden van de mol (chemisch + klemmen)
 • Oefenen met de klemmen

Ratten:

 • Herkennen van de soorten:
  • Zwarte rat
  • Bruine rat
  • Muskusrat
  • Beverratten
  • Woelrat
 • Leefwijze van de ratten
 • Bestrijdingsmethoden van de ratten (chemisch, vallen en  klemmen)
 • Oefenen met de vallen en klemmen

Muizen:

 • Herkennen van de verschillende muizen
 • Leefwijze van de muizen
 • Bestrijdingsmethoden van de muizen (chemisch + vallen)

Insecten:

 • Vliegende insecten:
 • Vliegen
 • Wespen
 • Kruipende insecten:
  • Zwarte wegmier
  • Tropische mieren
 • Herkenning
 • Levenswijze
 • Bestrijding

Vogelafweer:

 • Duiven:
  • Bosduif
  • Houtduif
  • Tortel
 • Kraaien
 • Kauwen
 • Meeuwen
 • Herkennen en levenswijze
 • Afweermethoden:
  • Visueel
  • Audio
  • Vangkooien
  • Draad
  • Elektrisch
  • Netten
 • Jachtdecreet
 • Wettelijk statuut

Bestrijdingsmiddelenwet:

 • Opslag
 • Giftigheid
 • Persoonlijke veiligheid

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.