Vakbeurs Openbare Ruimte 2020

Opleiding Openbaar groenbeheer 200012

Omschrijving

Tijdens onze Escala inspiratiesessies op de Vakbeurs Openbare Ruimte krijgt iedereen die professioneel betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten een frisse kijk op nieuwe ontwikkelingen voor openbare ruimte. (Lokale) besturen en organisaties bij wie een kwaliteitsvolle publieke ruimte op de beleidsagenda prijkt, vinden hier zeker hun gading.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Diensthoofden en medewerkers van de groendienst, technische dienst, milieudienst, dienst omgeving, ...

Programma

6 februari 2020

Brussels Expo | Paleis 1

Belgiëplein 1, 1020 Brussel

Gratis deelname aan de inspiratiesessies

10u00-10u45:

 

Camerabewaking in de publieke ruimte - Gert Molkens, gecertificeerd trainer

U kan als overheid niet zomaar een camera in de publieke ruimte plaatsen. Daarnaast dient u ook zeer doordacht te werk te gaan bij de aankoop van een camera. De spreker loodst u praktisch doorheen de verplichtingen, goede praktijken daaromtrent en geeft ook enkele aandachtspunten mee zodat u niet achterblijft met beelden die in het kader van uw doelstelling onbruikbaar zijn.

Interesse in een vervolgopleiding? Klik hier!

11u00-11u45:

Veiligheid voor groenarbeiders in de publieke ruimte - Wim Turkelboom, docent Escala

Veilig onderhoudswerken uitvoeren met de kettingzaag, bosmaaier, gereedschappen en toestellen. Deze docent gaat in op wettelijke verplichtingen en goede praktijken in het belang van de groenarbeiders en de omgeving.

Interesse in een vervolgopleiding? Klik hier!

12u00-12u45:

 

Weg- en werfsignalisatie bij werken en evenementen in de openbare ruimte - Stijn Swyngedauw, adjunct-preventieadviseur

Kleine onderhoudswerken aan de weg en andere openbare verkeershinder worden vaak niet correct opgelost. in deze inspiratiesessie krijgt u een overzicht van te nemen maatregelen bij werkzaamheden of evenementen op en langs de openbare weg.

Interesse in een vervolgopleiding? Klik hier!

13u00-13u45:

L'exécution des travaux dans l'espace public: points d'attention pour techniciens - Rudi Claeys, formateur senior marchés publics Escala

Au cours de cette session, vous recevrez un aperçu des points d'attention et des pièges d'un enseignant expérimenté en passation des marchés publics, auquels vous pourriez être confrontés lors de la passation des maréchés publics. L'enseignant discute en particulier les 'travaux' dans l'espace public.

14u00-14u45:

Veiligheid op speelpleinen - Ignaas Crombez, preventiedeskundige ergonomie en preventieadviseur niveau 1

 

Een speelterrein mag slechts uitgebaat worden indien aan de algemene veiligheidsverplichtingen wordt voldaan. Als uitbater moet men beseffen dat men verantwoordelijk is voor de veiligheid van de speeltoestellen en speelterreinen, en dit impliceert verschillende taken en opdrachten. In deze sessie krijgt u een overzicht van de belangrijkste verplichtingen en enkele goede praktijken.

Interesse in een vervolopleiding? Klik hier!

15u00-15u45:

 

Werken in de openbare ruimte: opvolging van overheidsopdrachten voor technici - Rudi Claeys, senior-docent overheidsopdrachten Escala

 

Tijdens deze sessie gaat een ervaren docent overheidsopdrachten in op aandachtspunten en valkuilen waarmee u als leidend ambtenaar, medewerkers van de technische dienst, geconfronteerd kunt worden bij de uitvoering van overheidsopdrachten. meer bepaald gaat de docent in op 'werken' in de openbare ruimte.

Interesse in een vervolgopleiding? Klik hier!

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.