Plantenkennis voor openbaar groen NIEUW

Opleiding Openbaar groenbeheer 130566

Introductie

Voor veel medewerkers van groendiensten is plantenkennis een enorme uitdaging en alle begin is moeilijk ...  maar eenmaal gebeten door de microbe om planten te kennen en herkennen, laat het je niet meer los. Deze basisopleiding helpt je op weg om een elementaire basiskennis op te bouwen en up-to-date te houden.

Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel om de courant gebruikte planten in openbaar groen beter te leren (her)kennen. Maar ook om hun verzorgingseisen in het licht te stellen. In vaste planten-opstellingen is het bovendien van belang goed het onderscheid te maken tussen gewenste en ongewenste planten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

(Nieuwe) medewerkers van groendiensten

Iedereen die bij aanleg en onderhoud van openbaar groen betrokken is.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Affiniteit met en grote interesse voor planten vormen een meerwaarde bij de start van deze opleiding.

Methodologie

Naast een deel theoretische benadering wordt vooral veel aandacht besteed aan praktische beleving op het terrein.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om de courant gebruikte planten in openbaar groen te herkennen, kent u hun verzorgingseisen en onderscheidt u vlot gewenste planten van aanwezige onkruiden. U bent in staat om met kennis van zaken openbaar groen te beheren.

Programma

Van volgende groepen planten:

-vaste planten

-heesters

-bomen

wordt de algemene kennis aangebracht en besproken:

-Naam, eigenschappen en kenmerken

-Nederlandse en Latijnse benaming

-Specifieke kenmerken

-Toepassingsmogelijkheden

-Standplaatsvereisten

-Groei: bepalende factoren

-Verzorgingseisen

-Voedingsbehoefte

De focus wordt hierbij gelegd op een representatieve selectie van de planten die in openbaar groen gehanteerd worden.

Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan prairiebeplanting en andere vaste plantencombinaties. Hierbij is onkruidenleer een belangrijk onderdeel, teneinde de deelnemers aan te leren in deze beplantingen ook vlot gewenste planten van ongewenste kruidgroei te onderscheiden.

Tot slot wordt ook de problematiek van de invasieve exoten behandeld, waarbij naast het algemeen kader en de invulling in het Europese AlterIAS-project, speciale aandacht wordt besteed aan deze soorten die in Vlaanderen meest voorkomen.

Zowel het herkennen van, het oordeelkundig ingrijpen in, en het correct afvoeren van deze vegetaties komen aan bod in dit derde deel van de opleiding.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 25/04/2019 09:00 12:00
donderdag 25/04/2019 13:00 16:00
donderdag 02/05/2019 09:00 12:00
donderdag 02/05/2019 13:00 16:00
donderdag 09/05/2019 09:00 12:00
donderdag 09/05/2019 13:00 16:00
donderdag 16/05/2019 09:00 12:00
donderdag 16/05/2019 13:00 16:00

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

  • Provincie Antwerpen - Vrijbroekpark
  • Ridder Dessainlaan 65
  • 2800 Mechelen
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be