Plantenkennis voor openbaar groen


Een basiskennis van planten is onontbeerlijk voor de groenmedewerker bij openbare besturen
Opleiding Openbaar groenbeheer 130566

Introductie

Voor veel medewerkers van groendiensten is plantenkennis een enorme uitdaging en alle begin is moeilijk ...  maar eenmaal gebeten door de microbe om planten te kennen en herkennen, laat het je niet meer los. Deze basisopleiding helpt u op weg om een elementaire basiskennis op te bouwen en up-to-date te houden.


Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om de courant gebruikte planten in openbaar groen te herkennen, kent u hun verzorgingseisen en onderscheidt u vlot gewenste planten van aanwezige onkruiden. U bent in staat om met kennis van zaken openbaar groen te beheren.

Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel om de courant gebruikte planten in openbaar groen beter te leren (her)kennen. Maar ook om hun verzorgingseisen in het licht te stellen. De vier dagen opleiding worden gespreid om de leerwinst te maximaliseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • (Nieuwe) medewerkers van groendiensten
 • Iedereen die bij aanleg en onderhoud van openbaar groen betrokken is

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Een beetje affiniteit met, en een flinke dosis interesse voor planten vormen de basis voor een geslaagde opleiding.


Methodologie

Naast een beperkt theoretisch onderdeel wordt in de opleiding vooral veel aandacht besteed aan de praktische benadering aan de hand van plantenmateriaal en terreinbezoeken.

Programma

Van volgende groepen planten:

 • vaste planten
 • heesters
 • bomen

wordt de algemene kennis aangebracht en besproken:

 • Nederlandse en Latijnse benaming
 • Specifieke kenmerken
 • Toepassingsmogelijkheden
 • Standplaatsvereisten
 • Groei: bepalende factoren
 • Verzorgingseisen
 • VoedingsbehoefteDe focus wordt hierbij gelegd op een representatieve selectie van de planten die in openbaar groen gangbaar zijn.

Ook de basisprincipes voor natuurgericht onderhoud en aanleg (belang van biodiversiteit, natuurlijke evenwichten in functie van plaagbeheersing, gelaagdheid in functie van onkruidbeheersing, …) worden aangeraakt in deze basisopleiding.


Daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan onkruiden, zo kunnen de deelnemers  ook vlot gewenste (vaste) planten van ongewenste kruidgroei leren onderscheiden.


Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.