Opleidingstraject Duurzaam Beheer van Openbaar Groen


Overzicht opleidingstraject
Opleiding Openbaar groenbeheer 170589

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de verschillende opleidingen bezitten de deelnemers een helder inzicht in de diverse aspecten van duurzaam groenbeheer en hoe deze tot stand kan komen, De deelnemers zijn in staat om op een professionele manier duurzaam groen vorm te geven in de openbare ruimte.

Introductie

Een overzicht van de verschillende opleidingen binnen het traject "duurzaam beheer van openbaar groen".

Omschrijving

Zowel vanuit de overheid als door veranderende maatschappelijke opinies, bestaat er een toenemende vraag om tuinen en openbaar groen op een duurzame manier aan te leggen en te beheren.

Om aan de nood aan de juiste beroepskennis hiervoor tegemoet te komen, heeft Escala dit nieuwe opleidingstraject ontwikkeld. De verschillende opleidingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Er kan ook voor gekozen worden het volledige traject te volgen, gespreid in de tijd, waarbij het inschrijfrecht voor het volledige traject 10% minder bedraagt dan voor de opleidingen afzonderlijk.

Dit traject wil een dynamisch gegeven zijn, waarbij het aanbod aan opleidingen zal evolueren met de tijd. Op vraag kan ook een traject op maat ontwikkeld worden, naar de specifieke opleidingsbehoeften van uw organisatie of bestuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elke overheidsdienst die mee instaat voor ontwerp, aanleg en beheer van de openbare groene ruimte. Zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen baat halen uit deze opleidingen.

Leidinggevenden en ploegbazen van de bedrijven uit de sociale economie die mee instaan voor het aanleggen en beheren van de openbare groene ruimte.

Studiebureaus en ontwerpbureaus die mee de openbare groene ruimte vorm geven in opdracht van de verschillende overheden.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor het volgen van deze opleidingen.

Programma

Volgende opleidingen zijn opgenomen in het traject:

Duurzaam bodembeheer.

Alle info en inschrijven klik hier!

Duurzaam inrichten van de boomgroeiplaats

Alle info en inschrijven klik hier!

Duurzame beplantingsconcepten

Alle info en inschrijven klik hier!

Duurzaam beheer van sportvelden

Alle info en inschrijven klik hier!

Beeldbestekken en onkruidbeheer

Alle info en inschrijven klik hier!

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.