Klimaatbestendige en betaalbare groenaanleg en groenbeheer in bebouwde omgeving


Masterclass klimaat 2: naar duurzaam, betaalbaar en circulair openbaar groen
Mixed Klassikaal Openbaar groenbeheer 200616

Introductie

Lokale overheden staan voor belangrijke uitdagingen inzake het beheer van hun openbaar groen: hoe kunnen openbare groenaanleg en groenbeheer voor de toekomst klimaatrobuust, duurzaam, maar vooral ook financieel haalbaar georganiseerd worden.

Herkent u zich als openbaar bestuur in volgende uitdagingen:

 • omwille van het afkoelend effect en de meerwaarde voor pleinen, straten, wijken, willen we heel wat extra openbaar groen voorzien, maar dit wordt teveel om te blijven onderhouden zoals in het verleden: we moeten met minder uren meer groen onderhouden, en zullen dus meer moeten inzetten op extensief beheer ...
 • onkruidbeheer, maar ook ziekten en plagen, zijn sinds het pesticidendecreet een moeilijk verhaal: hoe kunnen we met steeds meer openbaar groen en minder intensief beheer toch een aanvaardbaar eindbeeld waarborgen?
 • het veranderende klimaat vraagt aanpassingen naar gebruikte soorten: planten die beter bestand zijn tegen droogte en minder onderhoud vragen:
  • we kunnen niet aan de burger vragen spaarzaam met water om te springen, maar tegelijk onze plantsoenen intensief blijven water geven ...
  • de burger is ook kritisch: het moet er netjes bij liggen (anders wordt het snel een sluikstort), maar dit lukt maar moeilijk bij ongewijzigd beheer

Deze masterclass biedt een stevige ondersteuning bij het uittekenen van deze groene transitie. Bovendien worden heel wat concrete oplossingen voor deze vraagstukken aangebracht.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze masterclass hebt u een breed inzicht in hoe openbaar groen op een klimaatbestendige, duurzame en betaalbare manier kan aangelegd en beheerd worden in een bebouwde omgeving. Dankzij heel wat praktische voorbeelden en tips kunt u met deze inzichten zeer concreet aan de slag.

Omschrijving

Deze masterclass wil beleidsverantwoordelijken en leidinggevenden van lokale besturen de nodige tools aanreiken om het openbaar groen in bebouwde omgeving futureproof uit te tekenen. En om tegelijkertijd het draagvlak hiervoor bij de burgers te borgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent beleidsverantwoordelijke, diensthoofd of beleidsmedewerker voor het openbaar domein bij een lokale overheid
 • U bent diensthoofd of leidinggevende bij de groendienst of technische dienst van uw stad of gemeente
 • U bent ruimtelijk planner bij een studiebureau
 • U bent landschapsarchitect werkzaam in de publieke ruimte

Voorkennis

Als beleidsverantwoordelijke, leidinggevende of diensthoofd openbaar groen hebt u reeds een goed inzicht in de uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden bij toekomstige (her)aanleg en beheer van  groene zones in het openbaar domein.

Methodologie

Deze vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waar in essentie de actuele kennis en innovatieve oplossingen worden aangebracht, maar ook de praktische implementatie wordt belicht. Een tweede luik bestaat telkens uit interactie waarbij concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Programma

 • klimaatrobuuste en onderhoudsarme beplantingen
 • successie en gelaagdheid in de strijd tegen 'onkruid'
 • biodiversiteit als troef voor natuurlijke plaagbeheersing
  • opportuniteiten
  • aandachtspunten: biotische en abiotische omgevingsfactoren
  • praktische oplossingen
  • goede praktijkvoorbeelden
  • valkuilen
  • betrekken van de burger: informeren, sensibiliseren, enthousiasmeren
2020-616-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Karl Clement is sinds 1992 zelfstandig Landschapsarchitect/ consultant/Projectmanager rond duurzame groen - blauwe projecten, zowel voor private opdrachtgevers als in openbaar domein.

Voorzitter van de gebruikersgroep VLAIO - Groen bouwen 2016-2020

Hij is lid van het technisch comité groen - PCS Destelbergen, en neemt deel aan verschillende Vlaamse onderzoeksprogramma's : Ecocities, Wonderwalls, ...

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.