Fytolicentie P2


Op een correcte manier met pesticiden omgaan
Opleiding Openbaar groenbeheer 160377

Introductie

Wat is een fytolicentie?

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.

Voor wie verplicht?

Een fytolicentie is verplicht voor personen die:

 • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
 • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
 • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.
 • Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

Welke fytolicentie-opleidingen bieden wij aan?

P1: Assistent professioneel gebruik

P2: Professioneel gebruiker (deze opleiding)

Elke professionele gebruiker, distributeur of voorlichter moet over een fytolicentie beschikken, ongeacht de sector van tewerkstelling.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om zo te handelen dat ziekten en plagen zoveel mogelijk vermeden worden. Je kan ziekten en plagen herkennen en de juiste behandeling inzetten om deze te bestrijden, met aandacht voor de veiligheid van de mens en met een minimale impact op het milieu.

Omschrijving

Na het volgen van deze opleiding en het met succes afleggen van het examen word je door de FOD Volksgezondheid een fytolicentie uitgereikt in overeenstemming met de gevolgde opleiding. Deze licentie is zes jaar geldig.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Een hebben van een fytolicentie is sedert 25 november 2015 verplicht voor personen die:

 • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
 • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
 • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen;
 • Een fytolicentie wordt enkele toegekend aan natuurlijke personen. Als je voor een rechtspersoon werkt, heb je een fytolicentie nodig op je eigen naam.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Een basiskennis over groenbeheer en de courante ziekten en plagen in de groensector vormen een troef bij het volgen van deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent professioneel actief als medewerker of zelfstandige binnen de Groensector.

Bijkomende info

Hoe kan je je fytolicentie aanvragen?
Dit kan via fytoweb.be

Programma

Wetgeving GBM en strategieën voor IPM

 • Wetgeving betreffende het gebruik
 • Gevolgen in geval van niet-naleving
 • Soorten fytolicenties en voorrechten van de houders van elk niveau van fytolicentie
 • Opslag: inrichting en beheer van het fytolokaal
 • Communicatie met derden
 • Geïntegreerde bestrijding
 • Goede landbouwpraktijken
 • Optimaal gebruik van de systemen bestemd voor de controle
 • waarschuwingsdienst
 • Apparatuur en bestrijdingstechnieken

Gewasbeschermingsmiddelen en toepassing

 • Botanica/plantkunde
 • Plantenfysiologie en -anatomie
 • Systematiek en morfologie onkruiden
 • Insecticiden
 • Herbiciden
 • Fungiciden
 • Biociden
 • Algemene principes
 • Decodering van een etiket
 • Voorbereiding van de pap
 • Verstuivingen

Risico's van de GBM's

 • Toxiciteit
 • Bescherming van het lichaam tegen GBM's
 • Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
 • Opslag, onderhoud en verwijdering van de individuele beschermingsuitrustingen
 • Milieu
 • Maatregelen ter beperking van vervuiling oppervlaktewater
 • Fouten en ongevallen tijdens de hantering

Toegepaste fytosanitaire bestrijding

 • ziektes en schadeverwekkers
 • fytotoxiciteit
 • Specifieke apparatuur en bestrijdingstechnieken
 • Afstellen en keuring spuittoestel

Begeleiding tot het examen

Examen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.