EHBO: hulpverlening geïsoleerde arbeid


Specifiek gericht naar kettingzaaggebruikers in bossen en andere afgelegen omgevingen
Opleiding Openbaar groenbeheer 190380

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Risico analyse kunnen maken en plan opstellen.

 • Hulpdiensten inschakelen in afgelegen gebieden (bos-en natuurterreinen)
 • Dragen van de verplichte PBM’s
 • Basisprincipes van EHBO
 • Specifieke reddingstechnieken kennen (bijvoorbeeld bij beknelling onder een boom of tak vluchten uit een omgeslagen tractor of maaimachine)
 • Efficiënt en deskundig optreden in noodsituaties (rustig blijven, situatie inschatten, veiligheid van de omgeving, volgorde van handelen)
 • Bekend zijn met de betekenis van de bedrijfshulpverlening

Introductie

Medewerkers in bos en natuur werken regelmatig op afgelegen en lastig te bereiken plaatsen

(‘geïsoleerde arbeid’). Bij een ongeval is hun voornaamste taak: erger voorkomen.

Omschrijving

De opleiding moet de deelnemer vormen zodat hij een basiskennis heeft of uitvoering kan geven aan:

 • basisbeginselen van EHBO
 • specifieke reddingstechnieken (bijvoorbeeld bij beknelling onder een boom of tak,vluchten uit een omgeslagen tractor of maaimachine)
 • efficiënt en deskundig optreden in noodsituaties (rustig blijven, situatie inschatten,veiligheid van de omgeving, volgorde van handelen)
 • hulpdiensten inschakelen in afgelegen gebieden (bos- en natuurterreinen)
 • bekend zijn met de betekenis van de bedrijfshulpverlening

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers in bos en natuur

Programma

 • Risico management
  • Risico’s van de werkzaamheden
  • Risico’s van de werkplek
  • Bedrijfsveiligheid met inbegrip van uitvoeren Last Minute Risico Analyse
 • Communicatie (en ontruiming)
  • 112 (organisatie, procedures & tijdsduur om ter plaatse te komen)
  • Wat meld je (ongeval / brand)?
  • Waar ben je?
  • Praktische tips voor locatiemelding inclusief GPS via smartphone (What3words / 112app) en in de werkvoorbereiding
 • Het kunnen verlenen van Eerste Hulp
  • Benaderen van het slachtoffer – eigen veiligheid
  • Basisprincipes Eerste Hulp met inbegrip van reanimatieoefeningen en wondverzorging
  • Samenstelling en gebruik uitgebreide EHBO kit met inbegrip van Instructiekaart Veilig Werken op de Werkvloer
 • Ongevallen in het bos
  • Motiveren tot dragen van PBM’s door de gevolgen bij het niet-dragen te illustreren en te bespreken:
   • Zaagwond (nut en beperking zaagbroeken / hoe te behandelen)
   • Tak op hoofd of lichaam (nut en beperking helm, gezichtsbescherming, zaagschoenen / hoe te behandelen)
   • Beschadiging gehoor (voorkomen door gebruik gehoorbescherming)
   • Aangepaste handschoenen (kettingzaag / werken aan hydraulische leidingen)
  • Botbreuk door ... hoe te (be)handelen?
  • Bekneld onder boom... hoe te (be)handelen?
  • Bekneld in machine ...hoe te (be)handelen?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.