Duurzaam inrichten van de boomgroeiplaats in verstedelijkte omgeving.


Een doordachte bomenkeuze en succesvolle boomgroeiplaatsinrichting in verstedelijkt gebied
Opleiding Openbaar groenbeheer 170166

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om een oordeelkundige bomenkeuze te formuleren voor specifieke openbare omgevingen, kan u deze bomen op een doordachte manier aanplanten in functie van een duurzaam resultaat en ook de verzorging van deze bomen implementeren zodat gezondheidsaspecten en esthetisch uitzicht maximaal zijn.

Introductie

Deze opleiding is de tweede module in het opleidingstraject "Duurzaam beheer van Openbaar Groen".

Omschrijving

De leefbaarheid van onze steden en rurale woonkernen zijn een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Openbaar groen en meer bepaald bomen zijn in deze context essentieel voor een goed functionerende en aangename leefomgeving en voor het welbevinden van de inwoners.

Deze langetermijninvesteringen moeten echter wel oordeelkundig aangelegd worden om tot een duurzaam mens- en milieugericht resultaat te komen met een hoge esthetische toegevoegde waarde.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • openbare besturen
 • studiebureaus
 • groenbeheerders
 • landschapsarchitecten
 • aannemers van openbare werken en hun medewerkers
 • tuinarchitecten
 • tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden voor het volgen van deze opleiding.

Methodologie

De opleiding omvat naast een theoretische benadering en uitgebreide productinformatie ook de mogelijkheid tot terreinbezoek met geslaagde praktijkvoorbeelden.

Programma

1. Functies en voordelen openbaar groen

2. Boomsoortkeuze en gebruikswaarde stadsbomen

3. Groei en standplaats

 • Onderzoeksmethoden
 • groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen
 • Boombescherming bij werkzaamheden
 • Groeiplaatsverbetering bij nieuwe aanleg

4. Inrichting groeiplaats en aanplant

 • Juiste substraat voor de juiste toepassing
 • Beschikbare groeiplaatsconstructiesystemen
 • Verankering
 • Bewatering
 • Beluchting
 • Wortelbegrenzing
 • Boomspiegels
 • Productkennis
 • Referentieprojecten

5. Boomverzorging/Nazorg

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.