Duurzaam beheer van sportvelden NIEUW

Opleiding Openbaar groenbeheer 170423

Introductie

Van sportvelden werd tot nu aangenomen dat ze niet zonder pesticidengebruik doelmatig kunnen onderhouden worden. En dat de kosten voor een chemievrij beheer onevenredig hoog zijn. Deze opleiding leert dat duurzaam beheer ook voor sportvelden een succesverhaal kan zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

leidinggevenden van gemeentelijke groendiensten en technische diensten

leidinggevenden sociale ecomnomie

beheerders van sportvelden en sportterreinen

sportclubs en sportverenigingen

Voorkennis

De deelnemers hebben een goede basiskennis van de aanleg en het onderhoud van grasvelden en sportterreinen.

Toelatingsvoorwaarden

geen

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers de nodige bagage om van chemie-vrij onderhoud van sportvelden een succesverhaal te maken.

Programma

In de voormiddag krijgen de deelnemers een uitgebreide theoretische en geïllustreerde uiteenzetting over de verschillende mogelijkheden om sportterreinen pesticidevrij te beheren.  

Er wordt veel aandacht besteed aan de verschillende methodes - zowel technisch als organisatorisch - om van chemievrij onderhoud van sportvelden een succesverhaal te maken.

Zowel de nodige uitrusting aan machines, de voedingstoffenproblematiek, verbetering van de bodemstructuur, het herstel van het natuurlijk evenwicht in de toplaag van de grasmat en de weerbaarheid tegen ziekten en plagen komen aan bod.

De voor- en nadelen van het chemievrij beheer worden nader toegelicht.

Na de broodjeslunch worden de deelnemers uitgenodigd voor een terreinbezoek, waarbij de resultaten van chemievrij onderhoud zullen bezichtigd en besproken worden.

De resultaten bij chemievrij onderhoud en bij conventioneel onderhoud zullen tijdens het terreinbezoek kunnen vergeleken worden.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 10/05/2019 09:00 12:00
vrijdag 10/05/2019 13:00 16:00

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be