Duurzaam beheer van sportvelden


Chemie-vrij onderhoud van sportvelden
Opleiding Openbaar groenbeheer 170423

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding hebben de deelnemers de nodige bagage om van chemie-vrij onderhoud van sportvelden een succesverhaal te maken.

Omschrijving

Van sportvelden werd tot nu aangenomen dat ze niet zonder pesticidengebruik doelmatig kunnen onderhouden worden. En dat de kosten voor een chemievrij beheer onevenredig hoog zijn. Deze opleiding leert dat duurzaam beheer ook voor sportvelden een succesverhaal kan zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • leidinggevenden van gemeentelijke groendiensten en technische diensten
  • leidinggevenden sociale ecomnomie
  • beheerders van sportvelden en sportterreinen
  • sportclubs en sportverenigingen

Voorkennis

De deelnemers hebben een goede basiskennis van de aanleg en het onderhoud van grasvelden en sportterreinen.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

Programma

In de voormiddag krijgen de deelnemers een uitgebreide theoretische en geïllustreerde uiteenzetting over de verschillende mogelijkheden om sportterreinen pesticidevrij te beheren.  

Er wordt veel aandacht besteed aan de verschillende methodes - zowel technisch als organisatorisch - om van chemievrij onderhoud van sportvelden een succesverhaal te maken.

Zowel de nodige uitrusting aan machines, de voedingstoffenproblematiek, verbetering van de bodemstructuur, het herstel van het natuurlijk evenwicht in de toplaag van de grasmat en de weerbaarheid tegen ziekten en plagen komen aan bod.

De voor- en nadelen van het chemievrij beheer worden nader toegelicht.

Na de broodjeslunch worden de deelnemers uitgenodigd voor een terreinbezoek, waarbij de resultaten van chemievrij onderhoud zullen bezichtigd en besproken worden.

De resultaten bij chemievrij onderhoud en bij conventioneel onderhoud zullen tijdens het terreinbezoek kunnen vergeleken worden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.