Alternatief onkruidbeheer


Zonder is gezonder
Opleiding Openbaar groenbeheer 100720

Introductie

Het onkruidvrij houden van straten, voetpaden, parken en andere openbare ruimtes is belangrijk. Vaak werd hiervoor automatisch naar pesticiden gegrepen. Deze komen deels terecht in het grond- en oppervlaktewater. Gevaren voor het milieu en voor onze eigen gezondheid zijn niet uit te sluiten. Daarom besliste het Vlaamse Parlement om vanaf 2015 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van openbare ruimtes te verbieden. Enkel diensten die kozen voor een systematische afbouw konden dat verbod nog even uitstellen. Als openbare dienst heeft u een voorbeeldfunctie. Door een pesticidenvrije aanpak kunt u immers huisgezinnen, andere terreinbeheerders en land- en tuinbouwers bewijzen dat een efficiënt beheer van groen en verhardingen ook mogelijk is zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers groenvoorziening openbare sector & social profit
 • Iedere persoon die professioneel met groenonderhoud bezig is

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Wetgeving
 • Alternatief beheer
  • Houtsnippers
  • Folie
 • Thermische bestrijding
  • Stoom
  • Branden (eigen brander ter beschikking)
  • Heet water
 • Mechanische bestrijding
  • Freesmachine
  • Borstelen
 • Preventie
  • Op verhardingen
  • In plantvakken (mulch, macho-beplanting, prairieconcepten, ...)
 • Effect op de leefomgeving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.