Workshop bestuurlijk onteigenen


Specialisatie deel uitmakend van het omgevingsrecht
Opleiding Omgevingsrecht 210368

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In de workshop worden de verschillende stappen uit de bestuurlijke onteigeningsfase overlopen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en -vragen wordt stilgestaan bij de problemen die hierbij kunnen rijzen en bij de oplossingen die die daaraan kunnen geboden worden.

Omschrijving

Sinds 1 januari 2018 zijn het Vlaams Onteigeningsdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit van kracht.

In het Vlaamse Gewest vervangen zij de verschillende (soms eeuwenoude) federale wetten.

Het decreet wil met een nieuwe bestuurlijke onteigeningsfase de regeldruk verminderen, de procedure vereenvoudigen en versnellen, en tenslotte meer rechtszekerheid bieden.

Hoewel het verloop van de bestuurlijke fase in het decreet op het eerste zicht klaar en duidelijk omschreven worden, kunnen in de praktijk tal van problemen ontstaan waarop het decreet geen pasklaar antwoord biedt.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor medewerkers van de dienst omgeving en/of grondgebiedszaken van onteigenende instanties en voor de politieke of bestuurlijke verantwoordelijken binnen deze instanties, die een beter praktisch inzicht wensen in deze materie.

Ook nuttig voor medewerkers van studiebureaus of andere organisaties die onteigenende instanties begeleiden rond de thema’s omgeving en onteigeningen.

Methodologie

Noodzakelijkerwijs is deze opleiding een mix van kennisoverdracht omtrent wet en rechtspraak en veelvuldige interactie tussen docent en deelnemers, vraag en antwoord.

Programma

In de workshop worden de verschillende stappen uit de bestuurlijke onteigeningsfase overlopen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en -vragen wordt stilgestaan bij de problemen die hierbij kunnen rijzen en bij de oplossingen die die daaraan kunnen geboden worden.

Onder meer volgende vragen kunnen aan bod komen:

  • Wanneer en hoelang moet ik onderhandelen?
  • Hoe moet ik onderhandelen?
  • Hoe moet ik de onteigeningsbesluiten opstellen en motiveren?
  • Hoe moet ik reageren op bezwaren tijdens het openbaar onderzoek?
  • Kan ik het onteigeningsbesluit wijzigingen na het openbaar onderzoek?
  • Hoe moet ik een projectnota opstellen?
  • Hoe moet ik reageren op een verzoek tot zelfrealisatie?
  • Moet ik best wel of niet samenlopende procedures organiseren?
  • Moet mijn bestuur gemachtigd worden en wat is de inhoud van een machtigingsbesluit?

Mr. Matthias Valkeniers is advocaat bij Rasschaert Advocaten (www.rasschaertadvocaten.be), dat reeds 20 jaar uitsluitend optreedt voor de publieke en non-profit sector in Vlaanderen. Hij adviseert en begeleidt onteigenende instanties bij het doorlopen van de bestuurlijke onteigeningsfase en treedt voor hen op in gerechtelijke procedures. Hij is redactielid van het tijdschrift STORM ('stedenouw, omgeving, ruimtelijke ordening en milieu') en publiceert regelmatig over deze thema's.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.