Verdieping omgeving: buurtwegen worden gemeentewegen van A tot Z


Actua gemeentewegen

Omschrijving

Wat houdt het nieuwe decreet voor u in? Welke nieuwe procedures dienen gevolgd te worden? Welke bepalingen zijn niet langer van toepassing? Wat houdt de geïntegreerde procedure in? Wat betekent dit alles voor de 'oude' buurtwegen? Welke kansen biedt dit decreet voor de lokale besturen? En wat zijn juridische valkuilen en aandachtspunten?

We verhelderen voor u het nieuw decreet gemeentewegen, aangenomen op 24 april 2019 in het Vlaams Parlement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren van regionale overheden, lokale overheden of intercommunales die omgevingsdossiers behandelen.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming voor landmeters: 1,5u BIV

Programma

Op 1 september 2019 trad het nieuwe decreet houdende de gemeentewegen in werking. Met dit decreet deden nieuwe regels hun intrede die van toepassing zijn op elke aanpassing (aanleg, wijzigen, verplaatsing of opheffing) van de gemeentewegen, kwam er één statuut voor alle gemeentewegen, werd de wet op de Buurtwegen van 1841 opgeheven en is het Rooilijnendecreet van 2009 niet meer van toepassing op de gemeentewegen maar uitsluitend nog op de gewestwegen.

Tijdens de uiteenzetting wordt een overzicht gegeven van deze nieuwe regelgeving en zal worden getracht de invloed daarvan op de praktijk aan het licht te houden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.