Opleiding administratieve medewerkers diensten omgeving

Omschrijving

De procedure tot omgevingsprocedure is uiterst complex, zeker voor niet-specialisten. De meeste opleidingen binnen het vakgebied richten zich op de omgevingsambtenaren.

Nochtans spelen de andere medewerkers binnen een gemeentelijke dienst omgeving ook een belangrijke rol in het correct laten verlopen van de omgevingsvergunningsprocedure. Een verkeerd uitgevoerd openbaar onderzoek, een adviesinstantie die niet werd aangeschreven, … kunnen leiden tot een nietigverklaring van de genomen belslissing.

Voor omgevingsambtenaren ontbreekt meestal de tijd om alle stappen in de procedure te controleren, waardoor het kunnen toevertrouwen van bepaalde taken aan andere medewerkers van cruciaal belang is in het goed functioneren een gemeentelijke dienst omgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Administratieve en andere medewerkers dienst omgeving.

Programma

In deze opleiding worden verschillende taken die de administratieve en andere medewerkers ter ondersteuning van de omgevingsambtenaar kunnen uitvoeren, uitgelegd. De bedoeling is dat na de opleiding de administratieve medewerkers de taken zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren. Om deze reden wordt waar nodig de link gelegd met de wetgeving, zodat de administratieve medewerkers na de opleiding de nodige opzoekingen kunnen uitvoeren. Er wordt in de opleiding gefocust op enkele stappen van de omgevingsvergunningsprocedure (ontvankelijkheid, adviezen, openbaar onderzoek, aanplakking, …) en het stedenbouwkundig uittreksel.

Procedure omgevingsvergunning:

 • Ontvankelijkheid en volledigheid
 • Openbaar onderzoek:
  • Wanneer openbaar onderzoek organiseren
  • Vormvereisten openbaar onderzoek
 • Adviezen:
  • Aan te schrijven adviesinstanties
  • Vormvereisten adviesaanvragen
 • Bekenmaking beslissing
 • Beroepsprocedure
 • Rol van het omgevingsloket

Stedenbouwkundig uittreksel:

 • Hoe opstellen?
 • Inhoud

Dhr. Laurent Coppens is geograaf en stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij is al 12 jaar actief op de gemeente Dilbeek als stedenbouwkundige ambtenaar/omgevingsambtenaar. Door zijn jarenlange ervaring en het op de voet volgen van de wetgeving inzake omgevingsrecht, kent de omgevingsvergunningsprocedure weinig geheimen voor hem. Doordat hij actief is binnen een gemeente en zelf een team medewerkers aanstuurt, weet hij de materie op maat en volgens de noden van de medewerkers van lokale besturen te brengen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.