Omgevingsvergunning fundamenten: de omgevingsvergunningsprocedure


Intensief en grondig

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks opleidingen getiteld 'omgevingsvergunning fundamenten'. De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning
 • omgevingsvergunningsprocedure (deze module)
 • stedenbouw/vergunning (VCRO)
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning
 • milieu/handhaving

De bovenstaande opleidingen vindt u terug via deze link.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid, alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie, vrijwilligers in adviesraden zoals de GECORO en bevoegde schepenen. Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning. Publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Bijkomende info

Deze opleiding wordt voor 3u erkend door de Federale Raad van landmeters-experten.

Programma

Intensieve en grondige opleiding omtrent de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure:

 • Bevoegde overheid
 • Procedure: gewone en vereenvoudigde procedure, termijnen en gevolgen
 • Beroepsprocedures
 • Verschillende actoren en instanties
 • Verplichtingen van de vergunningverlenende overheid
 • Digitale procedure
 • Bekendmaking beslissingen
 • Koppeling vergunningen
 • Aandachtspunten voor de vergunningverlenende overheid en de aanvrager
 • ...

Prijsinfo

Er is een korting bij deelname aan drie volledige opleidingsdagen en bij deelname aan vijf volledige opleidingsdagen in de reeks 'fundamenten omgevingsvergunning'. Indien u meerdere opleidingsdagen in deze reeks volgt, vermeld dit bij uw inschrijving in het vak 'opmerkingen'. De opleidingen in de reeks fundamenten vindt u terug via http://www.escala.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=fundamenten.

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 315,00 excl. btw.

Michael Smekens

Michael Smekens is diensthoofd Omgevingsvergunningen & -handhaving van de stad Aalst. In het verleden begeleidde hij voor de stad Aalst onder meer de trajecten digitale bouwaanvraag en de invoer van de omgevingsvergunning. Daarnaast is hij actief als expert in de Bestuurlijke Commissie Kwaliteitsvolle Leefomgeving bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en werkte hij mee aan een publicatie over de omgevingsvergunning en de impact ervan vanuit een lokaal perspectief.

"Duidelijke boeiende en leerzame opleiding met veel voorbeelden uit de praktijk."

Berty Goudriaan, stad Tienen

Deze opleiding wordt zeer positief geëvalueerd (tevredenheidsscore van 89% op inhoud en docent, refentie najaar 2018).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.