Omgevingsvergunning fundamenten: de omgevingsvergunningsprocedure


Intensief en grondig
Opleiding Omgevingsrecht 160542

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks opleidingen getiteld 'omgevingsvergunning fundamenten'. De opleidingen zijn geschikt zowel voor nieuwe medewerkers in deze materie als medewerkers die zich omwille van wijzigingen in de materie of als heropfrissing willen verdiepen in één of meerdere topics. Elk van de modules is afgestemd op de andere modules, maar elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Deze reeks bevat volgende modules:

 • planning
 • omgevingsvergunningsprocedure (deze module)
 • stedenbouw/vergunning (VCRO)
 • stedenbouw/handhaving
 • milieu/vergunning
 • milieu/handhaving

De bovenstaande opleidingen vindt u terug via deze link.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren werkzaam op diensten stedenbouw, ruimtelijke ordening of milieu van steden en gemeenten, provinciale overheden of de Vlaamse overheid, alsook voor collega's die vanuit hun job een beter inzicht nodig hebben in deze materie, vrijwilligers in adviesraden zoals de GECORO en bevoegde schepenen. Ook nuttig voor medewerkers van politiediensten, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en studiebureaus die vaak optreden namens overheden of hen begeleiden bij wijzigingen in de ruimtelijke planning. Publieke of social profit instellingen die met deze regelgeving worden geconfronteerd.

Programma

Intensieve en grondige opleiding omtrent de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure:

 • Bevoegde overheid
 • Procedure: gewone en vereenvoudigde procedure, termijnen en gevolgen
 • Beroepsprocedures
 • Verschillende actoren en instanties
 • Verplichtingen van de vergunningverlenende overheid
 • Digitale procedure
 • Bekendmaking beslissingen
 • Koppeling vergunningen
 • Aandachtspunten voor de vergunningverlenende overheid en de aanvrager
 • ...

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Er is een korting van 100 euro vanaf deelname aan drie volledige opleidingsdagen of 150 euro bij deelname aan vijf volledige opleidingsdagen in de reeks 'fundamenten omgevingsvergunning'. Indien u meerdere opleidingsdagen in deze reeks volgt, vermeld dit bij uw inschrijving in het vak 'opmerkingen'. De opleidingen in de reeks fundamenten vindt u terug via http://www.escala.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=fundamenten.

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Mr. Christophe Smeyers is verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en heeft na zijn studies in de Rechten een bijkomende master milieurecht behaald. Hij heeft van bij de aanvang van zijn loopbaan een specialisatie opgebouwd in het algemeen administratief recht en het omgevingsrecht. Hij legt zich niet enkel toe op de procedures voor de rechtscolleges (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, ...) maar tevens op advisering en begeleiding van overheden, particulieren en ondernemingen. Binnen zijn specialisatie heeft meester Smeyers ook een aantal bijdragen en artikelen gepubliceerd.

"Duidelijke boeiende en leerzame opleiding met veel voorbeelden uit de praktijk."

Berty Goudriaan, stad Tienen

Deze opleiding wordt zeer positief geëvalueerd (tevredenheidsscore van 89% op inhoud en docent, refentie najaar 2018).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.