Management & omgeving: de gemeentelijke omgevingsambtenaar versterken


Gevorderden opleiding voor GOA's.
Opleiding Omgevingsrecht 220536

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U krijgt via deze opleiding alle tools om een langetermijnsvisie te vertalen via het vergunningenbeleid, om impact te hebben om de toekomst van onze dorpen en steden. De leefkwaliteit van de plek waar onze kinderen gaan wonen start hier!

Omschrijving

De gemeentelijk omgevingsambtenaar of "GOA" is een cruciale figuur voor lokale besturen bij het realiseren van hun decretale bevoegdheden op vlak van omgeving. Hij of zij is dé schakel om een lange termijn visie te vertalen via het vergunningenbeleid, om impact te hebben om de toekomst van onze dorpen en steden. De leefkwaliteit van de plek waar onze kinderen gaan wonen start hier!

De GOA is een complex beroep: er is een continue tijdsdruk, een toenemende inhoudelijke en juridische complexiteit, een grote maatschappelijke en politieke druk, de arbeidsmarkt is krap en de uitdagingen zijn groot!

In deze interactieve opleiding gaan we terug naar de kern van de opdracht van de GOA. We vertrekken vanuit de appreciatiebevoegdheid en kijken naar mogelijke instrumenten en methodieken die u als GOA kan toepassen. In een open dialoog zoeken we samen naar manieren om de GOA te versterken. We hebben daarbij ook bijzonder aandacht voor de vaardigheden die u als GOA moet ontwikkelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Ervaren omgevingsambtenaren of adjunct omgevingsambtenaren
 • Medewerkers omgevingsdienst
 • Algemene directeurs, leden van het managementteam

Methodologie

Onze docent hanteert hier een werkbare mix tussen kennisoverdracht en intense interactie tussen en met de deelnemers.

Want ... er is zeer veel expertise voorhanden bij de ervaren deelnemers.

Programma

 • Oorsprong van de omgevingsambtenaar
 • Een stand van zaken over de omgevingsambtenaar
 • Doelstellingen van een lokale omgevingsdienst
 • Shared service
 • Plaats van de GOA binnen de gemeentelijke organisatiestructuur
 • Interne relaties van de GOA met diensthoofd, deskundigen, schepen, college, GECORO, …
 • Appreciatiebevoegdheid: VCRO, DABM, Sectorale wetgeving
 • Interne visie ontwikkeling
 • Onderhandelingsstedenbouw
 • Kwaliteitskamer als adviesorgaan
 • Interne structuren zoals Bouwcollege
 • Samenwerking tussen experten: GOA en architect

Dhr. Werner Van Hoof is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij heeft 6 jaar ervaring opgedaan aan de gemeente Zemst als stedenbouwkundige / planoloog en leerde daar de werking van de lokale overheid van binnen uit kennen. Sinds 2006 is hij werkzaam bij

IGEMO, een streekontwikkelingsintercommunale actief in de regio Mechelen. Als teamcoördinator Gebiedsontwikkeling is hij o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning van lokale besturen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In deze hoedanigheid volgt hij de beleidsmatige evoluties nauw op en verdedigt de belangen van de lokale besturen.

Sinds 2021 werkt Werner Van Hoof voor Mondea.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.