Impact nieuw goederenrecht op vergunningsaanvragen en eigendom


Gevolgen nieuw goederenrecht voor publieke actoren
NIEUW

Introductie

Het nieuwe goederenrecht heeft een aantal gevolgen waar omgevingsdiensten, stadsontwikkelingsbedrijven, beleidsmedewerkers, overheidsjuristen, ... rekening mee dienen te houden onder andere in de vergunningverlening en bij projecten. In deze opleiding worden een aantal topics uitgelicht.

Zoals steeds is er in de opleiding ook ruimte voor vragen. Ook kunnen vooraf via tine@escala.be inhoudelijke vragen bezorgd worden (geen cases) die de docent dan zo mogelijk meteen mee uitwerkt in de presentatie.

De docent kan vanuit zijn professionele achtergrond als vrederechter perfect de link leggen tussen de wetgeving, de theorie en wat dit betekent in de praktijk. Bovendien heeft hij de gave om de materie zo verstaanbaar mogelijk te brengen ook voor niet-juristen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Omgevingsambtenaren, AGB, APB en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief rond stadsontwikkeling, nutsbedrijven, havenbedrijven, juristen, omgevingsadvocaten, medewerkers secretariaat, …

Programma

1."Ingesloten perceel: is er een uitweg?"

Soms wordt de afgifte van een omgevingsvergunning afhankelijk gesteld van de bereikbaarheid van het perceel. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de problematiek van de erfdienstbaarheden door menselijk handelen en de wettelijke erfdienstbaarheden (ingeslotenheid). Het nieuwe goederenrecht biedt hier nieuwe opportuniteiten.

2."De omvang van het perceel."

Het nieuwe goederenrecht biedt enkele nieuwe inzichten op zowel de horizontale als de verticale omvang van onroerende goederen. Het eigendomsrecht wordt voortaan driedimensioneel opgevat. Bovendien zijn er nieuwe regels i.v.m. afpaling, eigendomsbewijs, grensoverschrijding, ...

3."Nieuwigheden i.v.m. recht van afsluiting en afstand van beplantingen en uitzichten."

Ook m.b.t. het recht van afsluiting, de afstand van beplantingen en de afstand van uitzichten zijn sinds 1 september 2021 een aantal nieuwe bepalingen van kracht die ook bij de vergunningsverlening relevant kunnen zijn.

4."De burgerlijke rechten van de aanvrager".

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten van de aanvrager en de repercussies daarvan op zijn bevoegdheden om een omgevingsvergunning aan te vragen (eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, persoonlijke rechten zoals huur, handelshuur, pacht, ...).

5.Ervaringsuitwisseling en uw vragen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.