IIOA: Procedures in de praktijk


ABC procedures met de nodige ruimte voor vragen en interactie
Webinar Omgevingsrecht 180730

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht op omgevingsambtenaren die geconfronteerd worden met aanvragen die ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) omvatten.

Programma

Tijdens de les wordt op een praktische en interactieve wijze ingegaan op:

  • de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring van dossiers
  • de adviesinstanties die om advies moeten gevraagd worden
  • hoe omgaan met wijzigingsverzoeken?
  • wanneer de administratieve lus toepassen?
  • wanneer advies vragen aan de POVC (art. 41)?

Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor vraagstelling.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Charlotte Vancoillie is omgevingsambtenaar bij de dienst Natuur- en Milieuvergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Zij adviseert omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg en beroepen die ingediend worden tegen beslissingen van gemeenten. Ze maakt tevens deel uit van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Vanuit het vergunningenbeleid komt ze in aanraking met diverse administratieve overheden. Andere raakvlakken zijn ruimtelijke ordening, afvalwetgeving, mestdecreet, natuurbeleid, e.d. Ze doceert vooral interactief en praktijkgericht over de vergunningenplicht en de daaraan gekoppelde na te leven milieuvoorwaarden.