Effectenrapportages en mobiliteit


Effectenrapportages: Mobiliteitstoets, MOBER of MER
Opleiding Omgevingsrecht 220501

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding beschikt u over de nodige eigen ervaring om de effectenrapportages te beoordelen, maar ook te begeleiden en te sturen.

Omschrijving

Mobiliteitstoets, MOBER of MER.

In een vergunningstraject komen deze instrumenten steeds vaker terug. In deze opleiding nemen we u mee in de wereld van de verschillende effectenrapportages. Wanneer zijn ze verplicht, wat houden ze in en waarin verschillen ze van mekaar?

Vervolgens gaan we een stap verder. Om effectenrapportages goed te kunnen beoordelen moet u zicht krijgen op hoe ze worden opgebouwd. We gaan dan ook samen aan de slag om de kern van de effectenrapportages, het mobiliteitsprofiel, te berekenen. Van eenvoudig tot iets  complexer. Op die manier beschikt u over de nodige eigen ervaring om de effectenrapportages te beoordelen, maar ook te begeleiden en te sturen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Medewerkers lokale besturen met nood aan meer kennis omtrent deze effectenrapportages.
  • Diensten mobiliteit, openbaar domein, enz.

Methodologie

Als we praten over effectenrapportages kunnen we niet zonder een theoretisch, juridisch kader. Dat deel is het eerste waar we mee starten.

Vervolgens wordt de inhoud van een mobiliteitstoets grondiger bekeken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt dit toegelicht, maar we gaan een stap verder.

U maakt zelf delen van een mobiliteitstoets met een eenvoudig programma op. Vervolgens bouwen we verder richting MOBER. Het programma wordt complexer, en ook hier gaat u zelf - onder begeleiding -  aan de slag.

Tot slot komt ook de discipline mobiliteit in een MER aan bod en de beoordelingskaders die hierbij worden gehanteerd. Ook deze beoordeling mag u zelf toepassen.

Programma

Mobiliteitstoets, MOBER of MER.

  • Wat is een vergunningstraject?
  • Welke instrumenten komen steeds aan bod?
  • De verschillende effectenrapportages overlopen. Wanneer zijn ze verplicht, wat houden ze in en waarin verschillen ze van mekaar?
  • Het mobiliteitsprofiel. Om effectenrapportages goed te kunnen beoordelen moet u zicht krijgen op hoe ze worden opgebouwd. We gaan dan ook samen aan de slag om de kern van de effectenrapportages, het mobiliteitsprofiel, te berekenen. Van eenvoudig tot iets complexer.
  • Effectenrapportages beoordelen, begeleiden en sturen

Mevr. Enid Zwerts begon in 1997 in de mobiliteitswereld. Na jaren mobiliteitsonderzoek aan hogeschool en universiteiten, werd het vanaf 2010 de echte verkeerspraktijk: mobiliteitseffectenrapporten (mobiliteitstoets en MOBER), mobiliteit in milieueffectenrapporten (MER), fietsstudies, mobiliteitsstudies, verkeersveiligheidsbeleid, mobiliteitsplannen, verkeersonderzoeken, BREEAM. Om er maar enkele te noemen. In 2017 richtte ze samen met Michaël Verheyde SUUNTA op.

Als externe consultant ondersteunt ze de laatste jaren ook verschillende steden en gemeenten in hun mobiliteitsbeleid.

Naast haar werk bij SUUNTA geeft Enid ook les aan de opleiding verkeerskunde van PXL. Ze is daar verantwoordelijke voor de lessen verkeersplanning, verkeersonderzoek, GIS en professionele topics. Verder kan je haar ook op verschillende andere studiedagen (VSV) als lesgever tegenkomen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.