De omgevingsvergunning: wegwijzer voor niet-specialisten en front office medewerkers

Opleiding Omgevingsrecht 180330

Introductie

De omgevingsvergunning vormt voor alle lokale besturen een nieuwe uitdaging en vele medewerkers worden geconfronteerd met deze nieuwe wetgeving. Voor experten zoals de stedenbouwkundige of de milieuambtenaar is dit ondertussen gekende materie. Maar daarnaast zijn er vele niet-specialisten en front office medewerkers die hiermee, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden geconfronteerd. Zij komen het snelst in contact met vragen van de burger en het is hun verantwoordelijkheid om de burger op een correcte manier te informeren en bij te staan.

Omschrijving

In de opleiding wordt op een niet-juridische manier uitgelegd hoe de omgevingsvergunning werkt en wat het verschil is met vroeger. We staan stil bij de verschillende procedures en de belangrijkste stappen van deze procedures. Tijdens de opleiding bekijken we ook enkele belangrijke begrippen en geven we een kader mee om de vragen van burgers aan het loket op te vangen. We gaan ook in op enkele ruimtelijke ordeningsinstrumenten die zeer belangrijk zijn om de context van de vergunningsaanvraag scherp te kunnen stellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Front office medewerkers en andere niet-specialisten bij lokale overheden die regelmatig geconfronteerd worden met de omgevingsvergunning.

Programma

 • Achtergrond en kader van de omgevingsvergunning
 • Enkele basisbegrippen en definities geduid
 • Schematisch overzicht van de verschillende procedures
 • Stapsgewijs overzicht van het verloop van de verschillende procedurestappen
 • Welke vragen zijn essentieel aan het loket?
 • Hoe werkt het omgevingsloket voor de digitale aanvraag?
 • Overzicht van ruimtelijke ordeningsinstrumenten
 • Waar kan u zelf terecht voor meer informatie

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Cultureel Centrum Hasselt
 • Kunstlaan 5
 • 3500 Hasselt
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Dhr. Werner Van Hoof is stedenbouwkundige en ruimtelijk planner van opleiding. Hij heeft 6 jaar ervaring opgedaan aan de gemeente Zemst als stedenbouwkundige / planoloog en leerde daar de werking van de lokale overheid van binnen uit kennen. Sinds 2006 is hij werkzaam bij IGEMO, een streekontwikkelingsintercommunale actief in de regio Mechelen. Als teamcoördinator Gebiedsontwikkeling is hij o.a. verantwoordelijk voor de ondersteuning van lokale besturen op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. In deze hoedanigheid volgt hij de beleidsmatige evoluties nauw op en verdedigt de belangen van de lokale besturen.