Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie en opmaak van signalisatieplannen - totaalpakket


Safety first!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat de correcte verkeersmaatregelen te treffen bij werkzaamheden op en langs de weg en weet hij/zij hoe signalisatieplannen correct dienen opgemaakt te worden.

Introductie

Wegenwerken groot of klein: signalisatie, zichtbaarheid en veiligheid zijn onontbeerlijk.

Omschrijving

Kleine onderhoudswerken aan de weg en andere openbare verkeershinder worden vaak niet correct opgelost. In deze opleiding leert u welke verkeersmaatregelen u moet nemen bij werkzaamheden op en langs de weg. Een correcte opmaak van een signalisatieplan komt ook tijdens het laatste deel van deze opleiding uitgebreid aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de personen werkzaam in de technische dienst, groendienst, mobiliteit, evenementen, politie, preventie, veiligheid, verkeersdeskundige, wegenwerken en werven.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.
Men dient wel in het bezit te zijn van een rijbewijs B.

wegsignalisatieveiligheid-1-1_2013-1111.jpg
werfsignalisatieveiligheid-1-2_2013-1111.jpg

Programma

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
  • een straat verkeersvrij maken
  • wegdek herstellen
  • individuele veiligheid
  • reglementering
  • cases
 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Zeer praktisch gegeven met veel voorbeelden en goede praktijkoefeningen.

Wim Balette, deskundige openbare werken. Gemeente Steenokkerzeel.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.