Weg- en werfsignalisatie: plaatsen van signalisatie en opmaak van signalisatieplannen - totaalpakket

Opleiding Mobiliteit & Vakbekwaamheid 131111

Introductie

Wegenwerken groot of klein: signalisatie, zichtbaarheid en veiligheid zijn onontbeerlijk.

Omschrijving

Kleine onderhoudswerken aan de weg en andere openbare verkeershinder worden vaak niet correct opgelost. In deze opleiding leert u welke verkeersmaatregelen je moet nemen bij werkzaamheden op en langs de weg. Een correcte opmaak van een signalisatieplan komt ook tijdens het laatste deel van deze opleiding uitgebreid aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de personen werkzaam in de technische dienst, groendienst, mobiliteit, evenementen, politie, preventie, veiligheid, verkeersdeskundige, wegenwerken en werven.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.
Men dient wel in het bezit te zijn van een rijbewijs B.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat de correcte verkeersmaatregelen te treffen bij werkzaamheden op en langs de weg en weet hij/zij hoe signalisatieplannen correct dienen opgemaakt te worden.

Programma

 • Standaardbestek 250
 • Soorten signalisatie volgens de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de signalisatie (verkeersborden)
 • Opstellen van een signalisatieplan
 • Modelsignalisatie opstellen (praktijk)
 • Richtlijnen voor de individuele gebruiker
 • Veiligheid van de weggebruiker
 • Politiereglement
 • Bevoegdheden volgens het politiereglement
 • Toepassingsgebieden:
 • een straat verkeersvrij maken
 • wegdek herstellen
 • individuele veiligheid
 • reglementering
 • cases
 • Praktische mogelijkheden om minder hinder te veroorzaken of hinder te beperken bij bouwwerkzaamheden in de stad (integrale aanpak met bouwverplichtingen en het gasreglement bv plaatsing torenkraan bij optrekken van een appartementsgebouw)
 • Opmaak signalisatieplannen
 • Aangepaste oefeningen & cases

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 08/02/2019 09:30 12:30
vrijdag 08/02/2019 13:30 16:30
maandag 11/02/2019 09:30 12:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/05/2019 09:30 12:30
maandag 27/05/2019 13:30 16:30
woensdag 29/05/2019 09:30 12:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be