Interne milieuauditor


Een duidelijk zicht op de milieuwerking en prestaties van uw organisatie
Opleiding Milieu 110517

Introductie

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Om de interactie te bevorderen worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieu audit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.

Daarbij worden ook de vereisten opgelegd door de nieuwe ISO 14001:2015 besproken en verduidelijkt.

Er is ook de nodige aandacht voorzien voor communicatie en audittechnieken.

Omschrijving

Om de werking van een organisatie te beoordelen op vlak van milieuzorg is het belangrijk om de organisatie periodiek door te lichten. Voor organisties  met een ISO 14001 of EMAS milieumanagement systeem vereist de norm dat dit o.a. gebeurd door het uitvoeren van interne milieuaudits.

Een interne audit is derhalve een belangrijk instrument om de doeltreffendheid te meten en om na te gaan of de vereiste doelstellingen worden gehaald, en of in de praktijk gebeurd wat werd afgesproken en vastgelegd. Welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd?

Ook in de nieuwe ISO 14001:2015 wordt er het grootste belang aan gehecht om een goed werkend systeem van interne audits te implementeren met gekwalificeerde milieuauditoren.

Kennis hebben van milieu is één zaak. Kennis hebben betreffende de manier van auditen is een andere zaak.

Het is belangrijk dat het auditeren op een professionele manier wordt uitgevoerd zodat dit een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie.

De norm vereist trouwens dat de audits uitgevoerd worden door personeelsleden die daarvoor zijn opgeleid.

De milieuaudit zorgt dat de organisatie alert blijft voor eventuele non-compliance of milieuovertredingen en heeft naast een controlerend vooral een preventief karakter. De audit is een krachtige tool en zal uw milieuzorg verzekeren en optimaliseren, op voorwaarde dat de audits tot in de puntjes worden voorbereid en planmatig worden uitgevoerd.

Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieuaudit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.

Daarbij worden ook de vereisten opgelegd door de nieuwe ISO 14001:2015 besproken en verduidelijkt.

Er is ook de nodige aandacht voorzien voor communicatie en audittechnieken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot kwaliteitsverantwoordelijken, bedrijfsverantwoordelijken, milieuverantwoordelijken, milieucoördinatoren of preventieadviseurs van bedrijven of organisaties en personen die betrokken zijn met managementsystemen of tot taak hebben om interne audits uit te voeren.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

Bijkomende info

Om de interactie te bevorderen worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Programma

Basis milieuzorgsystemen en het auditproces

 • De soorten milieuaudits (organisatorische systeem audits, compliance audits, ISO, decretaal, EMAS, inspectie, audit)
 • De minimale eisen waaraan een systeem voor milieuzorg moet voldoen
 • Introductie ISO14001:2015 en EMAS
 • Het auditproces: wat is een audit, waarom auditen, doelstelling, wetgeving
 • Detecteren, inschatten en omgaan met afwijkingen en non-conformiteiten

Auditvaardigheden en vraagstelling tijdens het auditen

 • Hoe auditen
 • Manier van vraagstelling
 • Rapportering, deontologie
 • Omgaan met opmerkingen van collega's die geauditeerd worden
 • Taken van de interne milieuauditor

Inoefenen van de opgedane kennis via rollenspelen

 • Door middel van rollenspelen wordt het auditen ingeoefend.
 • Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers de kans om een aantal attitudes en vaardigheden in te oefenen

Oscar Moonen, bedrijfsadviseur Professional-Consulting.

Zijn dynamische, interactieve en praktische aanpak maken van hem de geknipte persoon voor dit initiatief.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.