De omgevingsvergunning treedt in werking


De omgevingsvergunning, wat u zeker moet weten!
Opleiding Milieu 160462

Introductie

De omvorming van de verschillende stelsels van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen tot één geïntegreerde omgevingsvergunning heeft heel wat impact.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding wordt stilgestaan bij de actuele stand van zaken en bij de mogelijke praktische gevolgen voor nieuwe en vergunde inrichtingen.

Hoe kan u ervoor zorgen dat de wijzigingen voor uw inrichting zonder problemen zullen verlopen? Ook de nieuwe procedures en formulieren komen aan bod en we blijven vooral stilstaan bij de praktische gevolgen voor u. Zo weet u wat te verwachten en welke stappen u moet ondernemen.

Omschrijving

Hierdoor vervalt onder meer het vertrouwde systeem van de VLAREM milieuvergunning, en worden voortaan alle milieu- en bouwaanvragen gebundeld in een nieuwe procedure die leidt tot een nieuwe omgevingsvergunning, welke in de meeste gevallen een permanent karakter krijgt. Ook het systeem van toezicht, evaluatie en handhaving verandert volledig.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We richten ons naar de milieucoördinator, de milieuverantwoordelijke, de dienst ruimtelijke ordening en leidinggevenden die met de milieuproblematiek van een bedrijf of organisatie worden geconfronteerd.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing van de milieucoördinator.

Programma

  • Inleiding en situering
  • Wetgevend kader
  • Kenmerken van de omgevingsvergunning
  • Procedures en fromulieren
  • Digitale omgevingsloket
  • Periodieke evaluaties
  • Handhaving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.