Wat te doen bij vermoeden van kindermishandeling?


Kindermishandeling detecteren, correct doorverwijzen en richtlijnen verdere aanpak.
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding wordt uitgelegd wat kindermishandeling is, welke signalen en risicofactoren men kan herkennen en welke stappen men kan zetten om met de ongerustheid aan de slag te gaan.

Omschrijving

Kindermishandeling is een thema waar er doorheen de jaren meer en meer aandacht voor is.

Iedereen die met kinderen werkt, kan zich ongerust maken over een uitspraak, een signaal, een blauwe plek, …

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor de doelgroepen van de sociale werkers, maatschappelijk werkers, OCMW, CAW, sociale woonactoren in Vlaanderen en politiemedewerkers.

Maar ook vrije beroepers zoals advocaten kunnen deelnemen.

Methodologie

Een groot deel van deze opleiding betreft kennisoverdracht door de ervaren experte.

Maar er wordt evenveel aandacht besteed aan vraag en antwoord tussen de docente en de deelnemers.

Programma

  • Wat is kindermishandeling?
  • Vormen van kindermishandeling
  • Signalen en risicofactoren bij kindermishandeling
  • Werking Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
  • Werking Hulplijn 1712
  • Artikel 458 bis van het strafwetboek

... Vraagstelling

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.