Sociale huur: omgaan met de sociale huurder bij problemen, herstellingen, ...


Goed samenwerken met sociale huurders
Opleiding Maatschappelijke Topic 190273
NIEUW

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 4 opleidingen rond Sociale Huur.

In deze vierde module gaan we dieper in op de omgang met huurders bij problemen, herstelinngen, ....

Meer informatie per module via onderstaande links:

Elke module is afgestemd op de andere, maar kan zeker ook afzonderlijk gevolgd worden.

Module 1 en 2 vinden plaats op dezelfde dag (vm en nm). Voor module 1 en 2 betaalt u €90 voor één module; €160 voor beide samen (lunch inbegrepen).

Omschrijving

Bij verhuring merken we meerdere problemen rond opvolging van herstellingen/beheer van panden.

Tijdens dit intervisiemoment willen we kennis en ’good practices’ delen om de dienstverlening te kunnen optimaliseren in de dagelijkse werking met sociale huurders.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze leermodule is bedoeld voor verschillende doelgroepen die ook met elkaar in gesprek kunnen treden tijdens de opleiding

 • maatschappelijk werkers van lokale besturen, OCMW's, CAW's, zorginstellingen, sociale-economiebedrijven en andere verenigingen met een maatschappelijk doel,
 • stafmedewerkers van woningmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen,
 • technische medewerkers en/of dossierbeheerders.

Methodologie

De leermethode is deze van de intervisie met de deelnemers rond omgaan met sociale huurders.

Er is bovendien ruimte tot bespreking van specifieke casussen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

In deze module bekomt u vele 'Tips & Tricks' rond omgaan met sociale huurders.

Uw knowhow wordt sterk verruimd.

Programma

 • Overzicht wetgevend kader rond herstellingen in sociale huurwoningen
 • Beheer van appartementsgebouwen rond opvolging herstellingen
 • Casusbesprekingen / intervisie rond omgang met sociale huurders
 • Tips & tricks rond omgaan met sociale huurders

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 09/12/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

€ 90 per aparte module (vm of nm)

€ 160 voor 2 modules op één dag (lunch inbegrepen)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 31/03/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

€ 90 per aparte module (vm of nm)

€ 160 voor 2 modules op één dag (lunch inbegrepen)

2019-273-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Machteld Demeulenaere is sinds 2009 directeur van een sociaal verhuurkantoor. Voorheen was zij werkzaam als zorgbemiddelaar in een welzijnsorganisatie. Sinds het voorjaar van 2017 doceert zij bij Escala opleidingen inzake sociale huurwetgeving. Vanuit haar uitgebreide leidinggevende ervaring, haar postgraduaat social profit en publiek management aan de UGent en diverse gerelateerde opleidingen, begeleidt zij ook graag organisaties uit de sociale en welzijnssector bij hun HR- beleid.