Recht op menswaardig wonen: het woninghuurdecreet in de praktijk

Opleiding Maatschappelijke Topic 220338

Introductie

Voor vele van onze cliënten is het geen evidentie om een woning te huren en te behouden. Bent u als maatschappelijk werker goed gewapend met kennis over de huurwetgeving, dan kunt u uw cliënt hierin ook beter ondersteunen.

De wetgeving over huren is niet eenvoudig. Vrederechter Danny De Schepper kent vanuit zijn praktijk de meest voorkomende betwistingen bij het huren van een woning. Hij geeft u graag een overzicht van de aandachtspunten, knipperlichten en tips die u kunt meenemen in de begeleiding van uw cliënten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers en andere beroepsgroepen die cliënten ondersteunen in hun recht op wonen.

Programma

In deze korte opleiding krijgt u een overzicht van de wijzigingen in de regelgeving waar u als maatschappelijk assistent het meest mee geconfronteerd wordt en die u kunt meenemen in de ondersteuning van uw cliënten zoals:

  • de kwaliteit van de woning
  • de duur, opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst
  • de financiële aspecten (indexering, herziening bij investeringen door de verhuurder, aanrekening van kosten en lasten, de huurwaarborg, ...)
  • mede-huur en de mogelijkheid tot beëindiging bij feitelijke samenwoonst
  • ...

Als vrederechter is Danny De Schepper zeer goed geplaatst om deze materie te illustreren aan de hand van vaak voorkomende betwistingen in de praktijk. Zo krijgt u een goed beeld van de aandachtspunten, knipperlichten en tips die u kunt meenemen in de begeleiding van cliënten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.