Recht op menswaardig leven: mensen in armoede versterken - outreachend casemanagement

Opleiding Maatschappelijke Topic 220343

Introductie

Het MISSION-project is een unieke, experimentele evaluatie van een nieuwe beleidsmaatregel in Kortrijk.

Het boeiende van het MISSION-project in Kortrijk is dat de hulpverlenende aanpak (outreachende casemanagement) gelijktijdig wetenschappelijk werd opgevolgd, zowel kwalitatief en kwantitatief.

De resultaten van het onderzoek zijn duidelijk en zetten aan tot gerichte beleidskeuzes.

Welke deze zijn, komt u te weten tijdens deze workshop.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers en hun beleidsverantwoordelijken.

Programma

In een eerste deel schetsen we het grotere kader van het MISSION-project - de opzet en de methode van het outreachend casemanagement in het OCMW van Kortrijk.

Daarna zoomen we in op de vraag: generalistisch en specialistisch sociaal werk: complementair of onverzoenbaar?

Helène Capellen is lector en onderzoeker aan het Expertisecentrum Sociale Innovatie - VIVES hogeschool.

Zij was mede-onderzoeker bij dit Mission project in Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.