Recht op menswaardig leven: inbeslagname en uithuiszetting

Opleiding Maatschappelijke Topic 220341

Introductie

Een dreiging van uithuiszetting of inbeslagname van goederen: vaak gebeurt het dat de cliënt dan pas komt aankloppen bij het OCMW. En dan is het alle hens aan dek.

Kunt u nog iets doen om de uithuiszetting of inbeslagname te voorkomen?

In deze opleiding leert u over de procedures die gelden en de rechten en plichten van de betrokken actoren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk assistenten in verschillende werksettings

Programma

  • Wat bij inbeslagnames?
  • Wat als er een volwassene of een gezin uit het huis dreigt gezet te worden?
  • Wat is de procedure die de verhuurder moet volgen? Welke mechanismen treden (niet) in werking?
  • Welke actoren zijn betrokken?
  • Wat is de procedure en hoe kan er eventueel nog ingegrepen worden?

Thomas Melis is master in de rechten en kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij gerechtsdeurwaarderskantoor Vynck-Leys. Daarnaast is hij medewerker van de reflectieraad SAM-TES (Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij) en DIAM (Diensten aan de Maatschappij).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.