Ondersteunen bij de aangifte personenbelasting voor maatschappelijk assistenten


Hoe advies en ondersteuning geven bij de aangifte personenbelasting
Opleiding Maatschappelijke Topic 210683
NIEUW

Introductie

De aangifte van de personenbelasting is voor veel mensen geen evidentie. Zo ook voor sociale doelgroepen. Voor het corona-tijdperk konden kwetsbare personen zich voor advies en ondersteuning wenden tot de belastingsdienst. Deze dienstverlening werd al afgebouwd en sinds corona is deze vaak nog minder toegankelijk.  

De belastingdiensten zorgen wel voor telefonische en digitale ondersteuning maar dit werkt vaak niet voor mensen in een kwetsbare positie zoals ouderen, laaggeschoolden, laaggeletterden of anderstaligen en zelfs voor wie niet tot die 'doelgroepen' behoort is het vaak geen evidentie.

Ook het dwingend aspect van de overheid om zoveel mogelijk digitaal de aangifte in te vullen zorgt voor extra stress voor deze mensen die minder goed met een computer overweg kunnen.  

Zo komen mensen met hun vragen terecht bij OCMW’s, buurtwerkingen, ouderen- of armoedeverenigingen, vakbonden, mutualiteiten, enzovoort.

Omschrijving

U, als sociale werker, heeft niet altijd de expertise om uw cliënten correct te helpen. Dit behoort immers niet tot uw standaard takenpakket.

Net daarvoor is deze opleiding opgezet. Hier leert u op een praktische wijze hoe u de personenbelasting invult voor uw cliënten. Ouderen en mensen in een kwetsbare situatie kunnen het zich immers niet permitteren om boetes te moeten betalen of belastingteruggaven te mislopen waar ze mogelijks recht op hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep zijn de sociale werkers die senioren, kwetsbare personen/gezinnen, personen in schuldbemiddeling, anderstaligen, zieken, ... begeleiden met allerlei zaken waaronder de personenbelasting.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Een bijzondere aandacht krijgen de volgende vakken in de personenbelasting:

 • Vak I: belang van een rekeningnummer
 • Vak II: de personalia:
  • met aandacht voor de uitzonderingen zoals samengestelde gezinnen, kinderopvang, inwonende familieleden die ten laste zijn, co-ouderschap
  • aangifte bij een bijzondere situatie: bvb. een overlijden, een feitelijke of definitieve echtscheiding, …
 • Vak IV: wedden en lonen:
  • Uitkeringen al dan niet met bedrijfstoeslag
  • Vervangingsinkomsten
  • Invaliditeit
  • loonbeslag
 • Vak V: de pensioenen
 • Vak VI en Vak VIII: onderhoudsuitkeringen
 • Vak IX: de aftrek van de hypothecaire lening
 • Vak X: uitgaven met recht op belastingvermindering

,

Tenslotte is er ruimte voor uw vragen, problemen en ervaringsuitwisseling met de deelnemers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.