Omgaan met weerstand in cliëntrelaties

Opleiding Maatschappelijke Topic 220337

Omschrijving

Het is fijn als een hulpverleningstraject vloeiend verloopt en de cliënt zich echt geholpen voelt. Anders is het wanneer uw cliënt weerstand heeft om mee te stappen in de geboden mogelijkheden. Het is belangrijk om als hulpverlener stil te staan bij die weerstand. Het is een duidelijk signaal.

In deze workshop leert u te kijken naar die weerstand. Wat speelt er bij de cliënt? En wat in mijn hulpverlenend handelen roept deze weerstand op? En hoe geraken we samen voorbij de obstakels?

U krijgt inzichten mee en oefent samen tijdens de laagdrempelige workshop verschillende methodes om weerstand te herkennen en ermee om te gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Maatschappelijk werkers in verschillende werksettings.

En iedereen die hulp en zorg geeft aan mensen.

Programma

  • Wat is weerstand?
  • Oorzaken en vormen van weerstand.
  • Hoe ontstaat weerstand?
  • Hoe kan ik omgaan met weerstand?
  • Welke rol speel ik in de weerstand die ik opwek?

Stéphanie Van Neder startte haar loopbaan als maatschappelijk werker in 1996 bij de dienst slachtofferonthaal bij parket en rechtbank. Bij de oprichting van de justitiehuizen ging zij mee over in dezelfde functie.

Sinds 2009 werkt ze bij het hoofdbestuur van de justitiehuizen dienst opleidingen waar ze interne trainer en coach werd. De thema's die ze goed kent zijn : omgaan met moeilijk gedrag, agressie, intimidatie, omgaan met ontkenning, ....

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.