Intervisie burenbemiddeling


Workshop
Opleiding Maatschappelijke Topic 170380

Introductie

Burenbemiddeling is absoluut niet eenvoudig. Bij burenconflicten spelen vaak verschillende factoren mee (beperkte isolatie in appartementsgebouwen, wonen op een kleine oppervlakte, conflicten tussen mensen met verschillende leeftijden en levensstijlen ,...). Als bemiddelaar hebt u soms vragen bij uw aanpak of bij een specifieke situatie en dan is supervisie meer dan welkom.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor maatschappelijk werkers, werknemers van sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK's, woondiensten, OCMW's, CAW's, politie-inspecteurs, ...

Programma

Naast de basisopleiding burenbemiddeling organiseren wij daarom deze workshop die bedoeld is voor burenbemiddelaars die zich verder willen blijven professionaliseren in hun job.

De groepsbegeleider hanteert een duidelijke structuur waar eerst ingegaan wordt op een korte herhaling van enkele cruciale elementen in bemiddeling. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid uw casus te bespreken in de groep. Dit gebeurt volgens een duidelijke supervisiemethodiek zodat niet enkel de inbrenger, maar alle deelnemers kunnen leren en verdiepen.

De supervisie vindt meermaals per jaar plaats. Doel is te komen tot een groep voornamelijk samengesteld uit terugkerende deelnemers waarbij alle deelnemers maximaal ondersteund worden in een veilig en gestructureerd kader.

Marleen Mertens is sedert meer dan 10 jaar erkend bemiddelaar en heeft veel ervaring in het begeleiden van supervisiegroepen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.