Hoe omgaan met honden


Hoe omgaan met honden in de publieke en de sociale sectoren en in de hulpverlening?
Opleiding Maatschappelijke Topic 220300

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • De lichaamstaal van de hond herkennen en begrijpen
 • Inzicht in (probleem)gedrag: ontstaan, voorkomen, bijsturen
 • Hoe men een vertrouwensband opbouwt zonder dwang, stress of angst
 • Diverse begrippen zoals rangorde, dominantie e.a. in de juiste context plaatsen
 • Agressief gedrag op een positieve manier benaderen

Tijdens deze opleiding wordt er onder meer aangeleerd hoe men het best kan reageren op honden in bepaalde situaties waarbij stress, angst, agressiviteit, enz. kunnen voorkomen. Dus de focus ligt bijgevolg niet 100% op agressief hondengedrag, maar dit komt zeker ter sprake.

Omschrijving

Deze opleiding is een beknopte initiatie: "Hondengedrag leer je niet op één dag!" Er zijn geen magische tovertools in dit leergebied, maar wij zetten u met deze cursus al een eind op weg om hier in uw job mee aan de slag te gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die regelmatig beroepshalve in contact komen met honden en die zelfverzekerder willen omgaan met deze dieren, meer specifieker wanneer zij angstig, conflict- of agressief gedrag vertonen. We denken hier aan:

 • Inspecteurs/controleurs van openbare diensten
 • Maatschappelijk werkers en anderen die thuisbezoeken afleggen
 • Brandweerlui
 • Postbodes en andere pakjesbezorgers
 • Douanemedewerkers
 • Medewerkers van bewakingsfirma's
 • Politieinspecteurs
 • Medewerkers woningmaatschappijen
 • Enz.

Voorkennis

Er is geen bijzondere voorkennis vereist.

Aan alle deelnemers wordt gevraagd om vooraf casussen te bezorgen aan de docente via Escala. Ook wordt hen gevraagd om hun specifieke professionele achtergrond te willen meegeven.

Bijkomende info

Wanneer u als publieke of sociale organisatie met meerdere deelnemers deze vorming in house wenst te beleven dan behoort dat zeker ook tot de mogelijkheden.

Methodologie

Theorie en casussen.

Tijdens het leermoment brengt de docente haar trouwe viervoeter mee naar de sessie als studieobject.

Programma

 • diverse gedragsystemen van de hond
 • herkennen van lichaamstaal bij honden
 • herkennen van stress- en conflictsignalen
 • herkennen van agressief gedrag en hoe daarmee omgaan
 • het bewust sturen van de eigen lichaamstaal tijdens de interactie met honden
 • het leren uitsturen van kalmerende signalen met als doel bijtincidenten te voorkomen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.