Gezinshereniging


Het juridisch kader van de gezinshereniging
Webinar Maatschappelijke Topic 150343

Omschrijving

Gezinshereniging is een relatief oud fenomeen. Sinds de arbeidsmigratiestop in 1974 werd gezinshereniging de meest omvangrijke vorm van legale migratie in België.

Nochtans stellen zich veel vragen en problemen rond de gezinshereniging. De complexiteit en dynamiek van de regelgeving werkt dit zeker in de hand. Vaak staan de operationele gevolgen en praktische implicaties onvoldoende beschreven in de wetgeving zelf. Dit zorgt voor veel vraagtekens bij de medewerkers die de wetgeving moeten toepassen.

Tijdens deze studiedag scheppen we duidelijkheid rond het thema gezinshereniging. Met twee sprekers benaderen we de gezinshereniging vanuit twee invalshoeken:

  • Enerzijds brengen we u een actuele stand van zaken van de wetgeving en de interpretatie daarvan door de rechtspraak en de Dienst Vreemdelingenzaken. Hierdoor bent u weer volledig mee, en kent u de juridische valkuilen en aandachtspunten.
  • Daarnaast staan we stil bij een aantal problemen en aanverwante kwesties (retributiekost, beroepsprocedures, inreisverbod, recht op werken voor gezinsherenigers, akten burgerlijke stand, ...) die zich in de praktijk kunnen voordoen.
  • Dankzij een uitgebreide bijlagenbundel, kunt u ook op het werk aan de slag met de informatie die u tijdens deze studiedag hebt ontvangen.

Kortom, de perfecte combinatie om de complexe materie van gezinshereniging in de praktijk (juridisch) correct toe te passen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Ambtenaren lokale besturen
  • Medewerkers ocmw's

Programma

Het juridisch kader van de gezinshereniging wordt op een structurele en duidelijke manier geschetst. U ontdekt er de belangrijke wetgeving en kunt deze wetgeving toepassen op de verschillende situaties van gezinshereniging. Er is ook aandacht voor de administratieve praktijk en recente rechtspraak die belangrijk is om de wetgeving correct te interpreteren.

Tijdens de eerste namiddag focussen we op niet-EER-onderdanen.

Tijdens de tweede namiddag ligt de focus op verschillen in regelgeving voor de Belgische onderdanen en EER-onderdanen.

Volgende punten komen aan bod:

  • Belgische en Europese wetgeving
  • Vormen van gezinshereniging, (nieuwe) categorieën
  • Procedures en voorwaarden
  • Overzicht recente rechtspraak ivf interpretatie van de wetgeving
  • Praktijk

Dhr. Erik Willems is coördinator-expert bij de dienst Burgerzaken van de Stad Gent. Hij heeft er de dagelijkse leiding van de afdeling Migratie.

Meester Veerle Vanneuville is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Antwerpen. Zij was er het hoofd van de afdeling Vreemdelingenrecht van A-Law Advocaten tot december 2016 tot zij haar eigen kantoor Compitum Advocaten oprichtte gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zij bouwde doorheen de jaren een zeer ruime expertise op inzake de behandeling van de dossiers inzake vreemdelingenrecht en de aanverwante procedures ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de voormalige Vaste Beroepscommissie, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (o.a. asielprocedure, regularisaties, gezinshereniging, visumaanvragen) en is thans dagelijks actief in het vreemdelingenrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.