Gedwongen opname door de ogen van de vrederechter


De juridische aspecten

Omschrijving

Jaarlijks worden er in Vlaanderen honderden personen gedwongen opgenomen als geesteszieke. Hoewel gedwongen opname vaak in de media wordt besproken, bestaan hierover nog steeds heel wat vragen en onduidelijkheden bij personen of instellingen die in contact komen met gedwongen opname.

Een goede kennis van de voorziene beschermingsmaatregelen, de (juridische) procedure bij de gedwongen opname, de rechten van de patiënt, ... is echter onmisbaar bij de begeleiding en de hulp van personen die gedwongen worden opgenomen.

Deze studievoormiddag geeft een overzicht van de belangrijke juridische aspecten die van belang zijn bij gedwongen opname.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die in contact komt met gedwongen opname: medewerkers uit ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, woon- en zorgcentra, medewerkers uit sociale diensten, CAW, medewerkers uit politiediensten

Methodologie

Tijdens deze studievoormiddag worden de juridische aspecten rond gedwongen opname op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. Op het einde is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

Programma

 • Inleiding
 • Toepassingsgebied: de geesteszieke
 • Beschermingsmaatregelen die door de wet worden voorzien
 • De procedure bij gedwongen opname
  • De gewone procedure via de vrederechter
  • De spoedprocedure via het Parket van de Procureur des Konings
 • De beïndiging of verlenging
 • Verhouding met andere onbekwaamheidstatuten (verlengde minderjarigheid, voorlopig bewind)
 • Evaluatie

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.