De sociale woningmarkt vanaf 2023


De oprichting van de woonmaatschappijen
Opleiding Maatschappelijke Topic 220436

Introductie

Vanaf 2023 verandert het landschap van de sociale huisvesting. Per gemeente zal er nog één woonmaatschappij bestaan. Het onderscheid tussen Sociale Verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen vervalt.

In deze opleiding komt u te weten wat dit voor uw cliënten betekent.

Omschrijving

Met de fusie van Sociale Verhuurkantoren en Sociale Huisvestingsmaatschappijen verdwijnen de op heden twee afzonderlijke toewijssystemen. De Woonmaatschappij krijgt een nieuw toewijssysteem aan de hand van vier pijlers.

We wensen een beeld te schetsen welke concrete gevolgen deze omschakeling met zich meebrengt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek naar de hulpverleners buiten de woonmaatschappijen,

met name maatschappelijk werkers en andere agogen uit OCMW, CAW, mutualiteiten, politie, ...

Alle hulpverleners die regelmatig mensen verwijzen om zich in te schrijven voor een sociale woning.

Programma

We starten met een overzicht van de verschillende woonmaatschappijen en geven een inkijk in de ontwikkeling ervan.

Wat is mogelijks de impact van dit nieuwe toewijssysteem voor de verschillende doelgroepen die vandaag beroep doen op sociale huisvesting?
We maken dit concreet aan de hand van cijfergegevens.

En we staan stil bij de nieuwe inschrijvingsprocedure als kandidaat huurder bij de nieuwe woonmaatschappij.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.