Collectieve schuldenregeling: het belang van de maatschappelijk assistent

Opleiding Maatschappelijke Topic 200283

Omschrijving

De collectieve schuldenregeling is een beschermingsmaatregel voor mensen met zware schuldenlast. Achter de uitspraak van je cliënt 'ik zit in collectieve' zit heel veel pijn en moeite.

De procedure om van deze wettelijke beschermingsmaatregel gebruik te kunnen maken is niet eenvoudig, maar nog veel moeilijker is het voor de cliënt om de maatregel gedurende jaren ook vol te houden. Daarbij is de hulp en de steun van een maatschappelijk werker niet alleen wenselijk, maar ook soms nodig.

Wat is de rol en het belang van de maatschappelijk werker? Hoe begeleidt u als hulpverlener uw cliënt gedurende de aanvraag of de uitvoering en de stopzetting van de Collectieve Schuldenregeling. Hoe werkt u samen met de collectieve schuldbemiddelaar? U komt het in deze opleiding te weten.

Schrijf tijdig in voor deze opleiding (zie tabblad praktisch)

Werkt u zelf als schuldbemiddelaar dan hebben we voor u een aparte opleiding 'Collectieve Schuldenregeling: de praktijk van de schuldbemiddelaar'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar sociale werkers van OCMW 's, CAW 's, mutualiteiten en andere instellingen, opbouwwerkers, medewerkers van huisvestingsmaatschappijen, lokale, regionale en intergemeentelijke verenigingen die werken rond schuldbemiddeling en/of armoede, OCMW-raadsleden, ...

Methodologie

Naast een mix regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

 • Collectieve schuldenregeling als meest aangewezen vorm van hulpverlening
  • Doelgroep
  • Voor- en nadelen
  • Wettelijke voorwaarden
  • Verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift
  • Wie kan me helpen bij de aanvraag?
 • Begeleiding cliënt tijdens de procedure
  • Afspraken met de schuldbemiddelaar
  • Leefgeld en de rubriekrekening
  • Relatie en kinderen in CSR
  • Vertalen van de juridische briefwisseling
  • Minnelijk aanzuiveringsplan
  • Sociale voordelen en financiële steun
  • Machtigingen (erven, verkoop, aankoop, verhuis, ...)
  • Schuldbemiddeling bij boedelschulden
  • Jaarverslag
  • Herziening plan
  • Problemen signaleren aan de rechtbank
  • Einde (uitvoering plan- stopzetting- overlijden- herroeping)
  • Ereloon schuldbemiddelaar

Als afsluiter trekken we een aantal topics door naar nazorg tijdens collectieve schuldenregeling

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 240,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

De inschrijvingen voor deze opleiding worden één maand voor de startdatum afgesloten.

Leslocaties West- en Oost-Vlaanderen: Tessa Allewaert, juridisch stafmedewerker bij OCMW & Stad Roeselare. Zij is daar tevens diensthoofd van het team collectieve schuldenregeling en treedt op als schuldbemiddelaar voor 8 verschillende OCMW 's. Zij is daarnaast recent ook co- auteur voor het hoofdstuk collectieve schuldenregeling in het handboek schuldbemiddeling van Politeia. Ten slotte heeft zij ook ervaring als advocaat aan de balie van Kortrijk.

Leslocaties Antwerpen, Brabant en Limburg: Sarah Forsyth | Juriste - Schuldbemiddelaar.

Ervaren docente met stevige roots in de praktijk van de schuldbemiddeling via haar tewerkstelling als stafmedewerker in de sociale diensten van het OCMW Sociaal Huis Kortrijk.

.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.