Collectieve schuldenregeling: het belang van de maatschappelijk assistent

Webinar Maatschappelijke Topic 200283

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar sociale werkers van OCMW 's, CAW 's, mutualiteiten en andere instellingen, opbouwwerkers, medewerkers van huisvestingsmaatschappijen, lokale, regionale en intergemeentelijke verenigingen die werken rond schuldbemiddeling en/of armoede, OCMW-raadsleden, ...

Methodologie

Naast een mix regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

 • Collectieve schuldenregeling als meest aangewezen vorm van hulpverlening
  • Doelgroep
  • Voor- en nadelen
  • Wettelijke voorwaarden
  • Verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift
  • Wie kan me helpen bij de aanvraag?
 • Begeleiding cliënt tijdens de procedure
  • Afspraken met de schuldbemiddelaar
  • Leefgeld en de rubriekrekening
  • Relatie en kinderen in CSR
  • Vertalen van de juridische briefwisseling
  • Minnelijk aanzuiveringsplan
  • Sociale voordelen en financiële steun
  • Machtigingen (erven, verkoop, aankoop, verhuis, ...)
  • Schuldbemiddeling bij boedelschulden
  • Jaarverslag
  • Herziening plan
  • Problemen signaleren aan de rechtbank
  • Einde (uitvoering plan- stopzetting- overlijden- herroeping)
  • Ereloon schuldbemiddelaar

Als afsluiter trekken we een aantal topics door naar nazorg tijdens collectieve schuldenregeling

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 23/11/2020 09:30 12:30
maandag 23/11/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 240,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Tessa Allewaert is juridisch stafmedewerker bij OCMW & Stad Roeselare. Zij is daar tevens diensthoofd van het team collectieve schuldenregeling en treedt op als schuldbemiddelaar voor 8 verschillende OCMW 's. Zij is daarnaast recent ook co- auteur voor het hoofdstuk collectieve schuldenregeling in het handboek schuldbemiddeling van Politeia. Ten slotte heeft zij ook ervaring als advocaat aan de balie van Kortrijk.