Collectieve schuldenregeling: het belang van de maatschappelijk assistent

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar sociale werkers van OCMW 's, CAW 's, mutualiteiten en andere instellingen, opbouwwerkers, medewerkers van huisvestingsmaatschappijen, lokale, regionale en intergemeentelijke verenigingen die werken rond schuldbemiddeling en/of armoede, OCMW-raadsleden, ...

Methodologie

Naast een mix regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

 • Collectieve schuldenregeling als meest aangewezen vorm van hulpverlening
  • Doelgroep
  • Voor- en nadelen
  • Wettelijke voorwaarden
  • Verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift
  • Wie kan me helpen bij de aanvraag?
 • Begeleiding cliënt tijdens de procedure
  • Afspraken met de schuldbemiddelaar
  • Leefgeld en de rubriekrekening
  • Relatie en kinderen in CSR
  • Vertalen van de juridische briefwisseling
  • Minnelijk aanzuiveringsplan
  • Sociale voordelen en financiële steun
  • Machtigingen (erven, verkoop, aankoop, verhuis, ...)
  • Schuldbemiddeling bij boedelschulden
  • Jaarverslag
  • Herziening plan
  • Problemen signaleren aan de rechtbank
  • Einde (uitvoering plan- stopzetting- overlijden- herroeping)
  • Ereloon schuldbemiddelaar

Als afsluiter trekken we een aantal topics door naar nazorg tijdens collectieve schuldenregeling

Sarah Forsyth | Juriste - Schuldbemiddelaar.

Ervaren docente met stevige roots in de praktijk van de schuldbemiddeling via haar tewerkstelling als stafmedewerker in de sociale diensten van het OCMW Sociaal Huis Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.