Collectieve schuldenregeling: de praktijk van de schuldbemiddelaar

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze 2-daagse opleiding richt zich voornamelijk op nieuwe en toekomstige schuldbemiddelaars en de medewerkers die hen hierbij ondersteunen: maatschappelijk assistenten van OCMW 's, juristen van OCMW ’s of regionale samenwerkingsverbanden, advocaten, gerechtsdeurwaarders, …

Er is eveneens een aparte opleiding specifiek voor maatschappelijk assistenten.

Methodologie

Naast een mix regelgeving, praktijk en rechtspraak wordt er ook ruimte voorzien voor intervisie en uitwisseling van goede en slechte praktijken tussen de deelnemers. De wetswijzigingen die voorzien zijn om in werking te treden op 1/1/2021 zitten vervat in deze opleiding. Modellen worden tevens aangereikt waar mogelijk.

Programma

Onder meer volgende topics komen aan bod in een mix van regelgeving en praktijk:

 • Schuldbemiddeling versus collectieve schuldenregeling
 • Doel wetgever
 • Gevolgen  
 • Wettelijke voorwaarden
 • Verzoekschrift en aanvullend verzoekschrift

De procedure

 • Wie verwittigt wie (schuldeisers, schuldenaars, griffie, ...)
 • Afspraken met de schuldbemiddelaar
 • Leefgeld en de rubriekrekening
 • Inkomsten verhogen en vaste kosten verminderen
 • Sociale voordelen en financiële steun
 • Aangifte van schuldvorderingen (termijnen en controle gegrondheid, vergeten versus laattijdige schuldeisers)
 • Minnelijk aanzuiveringsplan (bezwaren, totale kwijtschelding, eigendomsvoorbehoud, niet- kwijtscheldbare schulden, eigen of gemeenschappelijke schulden, ...)
 • Relatie, kinderen en scheiden: invloed op de procedure
 • Machtigingen (erven, verkoop, aankoop, verhuis, ...)
 • Schuldbemiddeling bij boedelschulden
 • Jaarverslag (jaarlijkse uitbetaling, indexering leefgeld, wijziging sociale situatie, ...)
 • Herziening plan: eenvoudige herziening versus ingrijpende herziening
 • Problemen signaleren: raadkamer versus openbare zitting (herroeping, vervanging, ...)
 • Einddatum plan (eindbetaling- eindbrief- eindverslag- eindvonnis, ...)
 • Mandaat bij stopzetting of overlijden schuldenaar
 • Ereloon schuldbemiddelaar: Hoe en wanneer berekenen

Als afsluiter trekken we een aantal topics door naar nazorg en samenwerken met maatschappelijk werkers tijdens de collectieve schuldenregeling.

Leslocaties West- en Oost-Vlaanderen: Tessa Allewaert, juridisch stafmedewerker bij OCMW & Stad Roeselare. Zij is daar tevens diensthoofd van het team collectieve schuldenregeling en treedt op als schuldbemiddelaar voor 8 verschillende OCMW 's. Zij is daarnaast recent ook co- auteur voor het hoofdstuk collectieve schuldenregeling in het handboek schuldbemiddeling van Politeia. Ten slotte heeft zij ook ervaring als advocaat aan de balie van Kortrijk.

Leslocaties Antwerpen, Brabant en Limburg: Sarah Forsyth | Juriste - Schuldbemiddelaar.

Ervaren docente met stevige roots in de praktijk van de schuldbemiddeling via haar tewerkstelling als stafmedewerker in de sociale diensten van het OCMW Sociaal Huis Kortrijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.