Burenbemiddeling


Hoe optreden als een neutrale derde?
Opleiding Maatschappelijke Topic 110563

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van deze opleiding weet u of kunt u:

 • Wat bemiddeling precies inhoudt: wat is de juridische context van bemiddeling? Welke vormen van bemiddeling bestaan er? Welke fasen zijn er in een bemiddelingsgesprek?
 • Hoe moet ik als bemiddelaar optreden (professioneel, meerzijdig partijdig, empathisch, oog voor de inhoud en zorg voor de relatie,...)
 • Hoe krijg ik beide partijen samen voor een gesprek? Hoe kan ik een duidelijk beeld van het probleem krijgen?
 • Hoe kan ik een bemiddelingsgesprek voeren?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wat is mijn stijl als bemiddelaar en in het omgaan met conflicten?

Omschrijving

“Burenruzies en conflicten? Wij komen er wel uit !”

“Mediation of bemiddeling: het zachte medicijn wanneer wij het niet eens kunnen worden”

Bemiddelen impliceert dat twee of meerdere partijen die van elkaar afhankelijk zijn maar door een conflict geen oplossing vinden voor het probleem dat hen tegenstelt.

Bemiddeling is een onderhandeling of conflictoplossing onder begeleiding van een derde, neutrale persoon, de mediator of de bemiddelaar.

Succesvol bemiddelen - in feite een poging vanwege minstens twee partijen om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden - zou in principe nooit een winnaar of een verliezer mogen opleveren.

De vaardigheid van het bemiddelen zal er dan in bestaan een voor de ene partij een goed resultaat te verzoenen met een even goed resultaat voor de andere partij. Om zo’n situatie te creëren moeten de betrokkenen goed zijn voorbereid en tijdens het proces alert en flexibel zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers uit openbare besturen en aanverwante organisaties die in contact komen met conflicten en een bemiddelende rol moeten spelen:

 • Politie-inspecteurs
 • Gemeentelijke diensten voor burenbemiddeling
 • Sociaal werkers
 • Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB
 • Ambtenaren uit overheidsinstellingen
 • Ombudsmannen en ombudsvrouwen uit openbare besturen, social en non profit.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Leermethode:

 • Vier compacte sessies op twee dagen.
 • Uitgebreide syllabus, presentatie en praktische situatiespelen.
 • Aantal deelnemers: maximum 20 waarbij een interactieve houding is gewenst.

Programma

Volgende issues en leerdoelen komen aan de orde:

 • theorie en praktijkoefeningen inzake het ontstaan en het oplossen van conflicten met andere technieken dan rechtspraak.
 • Inzicht, zelfkennis en ervaren van het bemiddelingsproces.
 • Rol en competenties van de verschillende actoren.
 • Tools en vaardigheden voor de mediator/bemiddelaar.
 • De bemiddelings- of mediationovereenkomst.
2011-563-1-OmschrijvingDocent-1.png

Dhr. Geert Dewulf

Ervaringsdeskundige na het volgen van een gecertificeerde opleiding tot all-round mediator in Nederland. Gewezen adjunct-inspecteur generaal bemiddelaar bij de algemene dienst voor inspectie en bemiddeling bij Defensie van 2003 tot 2006. Gewezen gastdocent HoGent voor het vak personeelsmanagement en opleider "onderhandelen" bij verschillende non-profit organisaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.