Bestuurder hoogwerker


Theorie, praktijk en test

Introductie

Veilig en doeltreffend werken met een hoogwerker vereist niet alleen een degelijk toestel maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze persoon heeft trouwens een veiligheidsfunctie in uw organisatie en moet o.a. goed op de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

Omschrijving

Werken met een hoogwerker is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een hoogwerker, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben.

In deze opleiding leert u of uw collega als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de hoogwerker.

De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding met en positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de hoogwerker.

Voor deze opleiding voorzien wij 2 sessies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Kandidaten bestuurder van een hoogwerker.

Toelatingsvoorwaarden

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen plaatsvinden
 • Het dragen van veiligheidsschoenen, een veiligheidsharnas en een veiligheidshelm tijdens de praktijkles is verplicht
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding
 • Personen die de functie van bestuurder hoogwerker willen uitoefenen moeten medisch gekeurd worden. Hiervoor spreekt men af met de leidinggevende
hoogtewerker-3-1_2008-472.jpg
hoogtewerker-3-3_2008-472.jpg
hoogtewerker-3-2_2008-472.jpg

Programma

 • Waarom een opleiding tot bestuurder hoogwerker?
 • Ongevallen met hoogwerkers
 • Wetgeving: de bedienaar, keuring hoogwerker
 • Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een hoogwerker
 • Soorten hoogwerkers
 • Algemene veiligheidsregels:
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
  • Controle en controlelijst
  • Opstelling van de hoogwerker: stabiliteit
  • Betreden en verlaten van de hoogwerker
  • Bediening van de hoogwerker
  • Werken in de werkbak
  • Rijden, manoeuvreren en parkeren van de hoogwerker
  • Werken in de nabijheid van elektrische leidingen
  • Werken bij slecht weer
  • Orde en netheid
  • Werken in besloten / gevaarlijke ruimtes
  • Transport van de hoogwerker
  • Bijtanken diesel, opladen batterijen
  • Onderhoud en defecten
 • Praktische oefeningen
 • Evaluatietest theorie en praktijk

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.