Workshop optimaliseren van werkposten


Bent u op zoek naar een concrete aanpak?
Opleiding Kwaliteit 210249

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze workshop beheerst u de methodiek om zelfstandig een werkpost te doorlichten en te optimaliseren.

Omschrijving

Wilt U in uw organisatie een aantal van de werkposten optimaliseren?

Bent U op zoek naar een concrete aanpak?

Verwacht u zo snel mogelijk resultaat?

Dan bevelen wij u deze workshop aan om de eenvoudige reden dat de docent die we hiervoor inzetten het verhaal brengt vanuit zijn ruime werkervaring. Zijn aanpak heeft al gezorgd voor mooie verbeteringen.

Werkposten analyseren zal informatie opleveren om enerzijds de arbeidsomstandigheden voor de werknemers te verbeteren en anderzijds de efficiëntie en rentabiliteit te optimaliseren, m.a.w. de kwaliteit van de werkpost verbeteren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden van zowel kleine als middelgrote organisaties. We denken hierbij o.a. aan productiemanagers en productieleiders, onderhoudsmanagers, assistenten in productie en onderhoud, engineering, logistiek- en kwaliteitsverantwoordelijken, meestergasten.

Methodologie

Tijdens deze workshop willen wij u een concrete aanpak meegeven die u in staat zal stellen de werkposten in uw organisatie te optimaliseren. We baseren ons hiervoor niet op ingewikkelde theorieën, die voor de meeste organiaties toch niet haalbaar zijn, maar wel op de ruime ervaring van de docent.

De rode draad doorheen deze workshop is de concrete toepassing op de werkvloer.

Aan de hand van praktisch uitgewerkte voorbeelden, cases, film en fotomateriaal en oefeningen, wordt u aangeleerd hoe u uw eigen werkposten kunt verbeteren.

Programma

Faze 1: Bestuderen (doorlichten) van de bestaande werkpost

 • Op niveau onderdelen en gereedschappen
 • Op niveau van de activiteiten
 • Video analyse
 • Uitschrijven video analyse

Faze 2: Interpreteren van de resultaten van die doorlichting

 • Bewegingsfilosofie
 • Impact op de productietijd
 • Impact op de operator
 • Op zoek naar verbeteringen

Faze 3: Optimaliseren (herinrichten) van de werkpost op basis van de analyse

 • Elimineren, Combineren, Reduceren of Simpeler maken
 • Wat is nu de beste opstelling, de beste positie van onderdelen en gereedschappen?
 • One motion picking tips & tricks
 • Wat is nu het resultaat?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.