Facility management voor openbare besturen en zorginstellingen


Facility management in de praktijk
Opleiding Kwaliteit 120298

Omschrijving

Facility management is geëvolueerd tot een volwaardige en onmisbare bedrijfstak binnen de dienstverlening. Als allesomvattend dienstenpakket komen zeer verscheiden topics aan bod, m.a.w. de facility manager regelt zowat het huishouden van de organisatie.

Facility management zorgt dat gebouwen en ondersteunende diensten optimaal aangewend worden ter ondersteuning van de kernactiviteiten van de organisatie. Inzicht in, en kennis van de verschillende facetten zijn voor de facility manager van cruciaal belang om dit facilitaire gebeuren efficiënt te kunnen managen en de kosten te beheersen.

Deze opleiding zal u alvast een antwoord geven op de belangrijkste vragen binnen de wereld van facility management.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot het leidinggevend personeel van de facility dienst, de technische dienst, de onderhoudsdienst, de klusjesdienst, de logistiek binnen openbare besturen en instellingen. We denken hierbij aan gemeenten en steden, intercommunales, OCMW's, ministeries, politiekantoren, musea, culturele centra, onderwijsinstellingen. Soms zijn verschillende functies aan elkaar geënt en zijn de nodige expertises en ervaringen niet altijd expliciet aanwezig.

Programma

 • ° Facility management:
  • Welke aspecten maken deel uit van facility management?
   • Welke raakvlakken herkennen we met andere diensten?
  • Is facility management een kostpost of kostenbesparend?
  • Facilitaire procedures: hoe implementeer je ze?
  • Wat is een FMIS?
  • Welke plaats neemt de facility manager in, in de organisatie?
  • Wat zijn de activiteiten van de facility manager? Welke competenties zijn noodzakelijk?
 • Stappenplan tot implementatie, bijsturing en verbetering, valkuilen, succesfactoren
 • Facility management in de praktijk
  • Onderhoud van uw gebouwen
   • Aandachtspunten bij technische installaties
  • Soft facilities: poetsen, groen, catering, hygiëne, sanitair, ...
  • Security
  • Keuringen en controles
  • ICT, telefonie
  • Logistiek
   • Catering
  • Werkplekinrichting, interne verhuizing, ...
  • Leidinggeven, strategisch meedenken en coördinatie
  • Bouwwerken, verbouwingen, vergunningsplicht en algemene voorwaarden
  • Werken met derden, uitbesteding, werken met (onder)aannemers
  • Veiligheid, noodplanning, evacuatie, risicobeheer
  • Brandveiligheid, technische uitrusting, installaties en systemen, periodieke keuringen en controles
  • Milieuaspecten: afvalbeheer, administratie en aangiftes, heffingen, vergunning, tanks, koelinstallaties, ...
  • HACCP, voedselveiligheid, FAVV, Legionella-beheer
  • Energiebeheer, energiecertificaten
  • Elektriciteit, BA4/ BA5

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 23/04/2020 09:30 12:30
donderdag 23/04/2020 13:30 16:30
donderdag 30/04/2020 09:30 12:30
donderdag 30/04/2020 13:30 16:30
donderdag 07/05/2020 09:30 12:30
donderdag 07/05/2020 13:30 16:30
donderdag 14/05/2020 09:30 12:30
donderdag 14/05/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 12/03/2020 09:30 12:30
donderdag 12/03/2020 13:30 16:30
donderdag 19/03/2020 09:30 12:30
donderdag 19/03/2020 13:30 16:30
donderdag 26/03/2020 09:30 12:30
donderdag 26/03/2020 13:30 16:30
donderdag 02/04/2020 09:30 12:30
donderdag 02/04/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Guido Nachtergaele heeft een jarenlange ervaring als facility manager. Hij vormde een logge logistieke afdeling om tot een flexibele facilitaire organisatie, coördineerde en begeleidde talrijke facility projecten. Hij heeft ervaring zowel in centraal als decentraal georiënteerde facility diensten. Hij adviseert organisaties bij het opstarten, uitbouwen of ondersteunen van hun facilitaire dienst.

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid, milieu en kwaliteitszorg. Na zijn studies bedrijfseconomie studeerde hij in 1997 af als eerste milieukunidg ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator was. Sinds 2000 is hij als consultant actief.

Oscar heeft ondertussen een ruime ervaring opgebouwd en is dagelijks betrokken met verschillende aspecten binnen het facilitaire gebeuren.

Hun dynamische aanpak heeft ons ervan overtuigd dat beide heren de juiste docenten zijn om u wegwijs te maken in deze materie.