Facility management voor openbare besturen en zorginstellingen


Facility management in de praktijk

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De focus in deze opleiding ligt vooral op het doorgeven van praktijkervaring. Leerrijke ervaringen, procedures, processen, methoden meegeven. Er wordt voldoende diep ingegaan op zaken waar er vaak geen of onvoldoende expertise voor aanwezig is binnen overheden. We maken een wandeling door het facilitaire landschap met als doel: een kapstok aan te bieden, aandachtspunten aan te raken, werkmethodes & aanpak voor te stellen, tips & tricks aan te reiken, praktijkvoorbeelden te bespreken, te leren van elkaar en ideeën te verzamelen.

Omschrijving

Facility management is geëvolueerd tot een volwaardige en onmisbare bedrijfstak binnen de dienstverlening. Als allesomvattend dienstenpakket komen zeer verscheiden topics aan bod, m.a.w. de facility manager regelt zowat het huishouden van de organisatie.

Facility management zorgt dat gebouwen en ondersteunende diensten optimaal aangewend worden ter ondersteuning van de kernactiviteiten van de organisatie. Inzicht in, en kennis van de verschillende facetten zijn voor de facility manager van cruciaal belang om dit facilitaire gebeuren efficiënt te kunnen managen en de kosten te beheersen.

Deze opleiding zal u alvast een antwoord geven op de belangrijkste vragen binnen de wereld van facility management.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot het leidinggevend personeel van de facility dienst, de technische dienst, de onderhoudsdienst, de klusjesdienst, de logistiek binnen openbare instellingen en de zorgsector. We denken hierbij aan gemeenten en steden, intercommunales, OCMW's, woonzorgcentra, ziekenhuizen, ministeries, politiezones, musea, culturele centra, onderwijsinstellingen. Soms zijn verschillende functies aan elkaar geënt en zijn de nodige expertises en ervaringen niet altijd expliciet aanwezig.

Programma

 • Facility management:
  • Facility
   • Geschiedenis
   • Definitie, evolutie en laatste trends
  • Organisatie
   • Rol FM
   • Plaats binnen de organisatie
   • FM: strategisch, tactisch, operationeel
   • Organisatie van een facility dienst
  • Kostenpost of kostenbesparend
  • FMIS
  • Outsourcing
 • Specifieke facilitaire diensten
  • Space management
   • Oppervlaktes: soorten, indeling, kantooromgeving, laatste trends
  • Privaat - Publiek - Samenwerking:
   • Wat, waarom, aandachtspunten
  • Aankoop & leveranciersmanagement
 • Enkele facilitaire diensten nader bekeken
 • Belangrijke milieuaspecten
  • Omgeving en milieu: wetgevend kader, handhaving, aangiftes
  • Afvalwater, afval, asbest
  • Bouw- en sloopafval
  • Grondverzet
  • Watertoets, gebruik van hemelwater
 • Praktijkgetuigenis: facility management in de praktijk
  • Energiebeheer, HVAC, koelmiddel, energiecertificaten
  • Veiligheidsverlichting en noodverlichting
  • Brand & brandveiligheid en keuringen
  • Overheidsopdrachten FM opdrachten rond werken: doel, SLA, exploitatie en investeringen
  • Standaardisatie bij vernieuwingen en nieuwbouwprojecten
  • Liften
  • BA4/ BA5
  • Legionella
  • Camera's
  • Toegangscontrole
  • Werken met derden

Guido Nachtergaele heeft een jarenlange ervaring als facility manager. Hij vormde een logge logistieke afdeling om tot een flexibele facilitaire organisatie, coördineerde en begeleidde talrijke facility projecten. Hij heeft ervaring zowel in centraal als decentraal georiënteerde facility diensten. Hij adviseert organisaties bij het opstarten, uitbouwen of ondersteunen van hun facilitaire dienst.

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid, milieu en kwaliteitszorg. Na zijn studies bedrijfseconomie studeerde hij in 1997 af als eerste milieukunidg ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator was. Sinds 2000 is hij als consultant actief.

Oscar heeft ondertussen een ruime ervaring opgebouwd en is dagelijks betrokken met verschillende aspecten binnen het facilitaire gebeuren.

Sven De Schampheleire is van opleiding burgerlijk ingenieur werktuigkunde. Hij heeft altijd een sterke interesse gehad in HVAC en heeft hier na zijn studies ook in gedoctoreerd. Los van wat zijn opleiding doet vermoeden is Sven echter erg praktisch en concreet ingesteld. Mede daardoor is hij na zijn doctoraatstudies begonnen bij Stad Gent als technisch expert/ projectleider. Hier heeft hij diverse expertises opgedaan binnen elektriciteit, HVAC, liften, toegangscontrole, camera's, bewaking, brand/ inbraak, veiligheidsverlichting, ... Na de eerste 2 jaar bij Stad Gent (dienst Onderhoud Gebouwen) is hij bevorderd naar afdelingshoofd binnen FM Welzijn (vroeger OCMW Gent) waar hij leidinggevende is over een 40-tal medewerkers binnen de diverse takken van facility management. Hierdoor is ook zijn expertise rond zorg binnen de sociale sector gegroeid.

Hun dynamische aanpak heeft ons ervan overtuigd dat deze specialisten de juiste docenten zijn om u wegwijs te maken in deze materie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.