Eenvoudige verbetertechnieken voor een productieomgeving


Praktische tools om te komen tot een cultuur van continue verbetering gedragen door de organisatie
Opleiding Kwaliteit 170206

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding zal u een aantal instrumenten en technieken aanreiken om continue verbetering en verandering te realiseren.

Introductie

Implementatie van continu verbeteren vanuit de shopfloor. Top down versus bottom up verhaal.

Omschrijving

Hoe krijgt u mensen zover dat het verbeterproject "gedragen" wordt binnen de organisatie? Betrokkenheid en Ownership, wat betekent dit? Lean implementaties. Groeien naar autonomie. Hoe de beproefde verbetermethodes vertalen naar de bedrijfsspecifieke situatie. Hoe concreet verbeteringen realiseren vanop de werkvloer. De nieuwe rol van de leidinggevende.

De concurrentiedruk is een gegeven waar we meer en meer mee rekening moeten mee houden. Als leidinggevende in een productieomgeving staat u dan ook heel vaak onder grote druk. Dit betekent dat u continu bezig moeten zijn met verbetering. Zonder de medewerking en de creativiteit van de "vloer" is dit een onhaalbare kaart. De direct leidinggevende moet samen met de mensen van de "vloer" deze veranderingsmentaliteit op gang brengen, ondersteunen en opvolgen.

Continu verbeteren in productie komt er automatisch van zodra de medewerkers de continue verbeteringen ervaren in hun dagelijkse werking. Mensen gaan dan slimmer werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen met verantwoordelijkheid en/ of leidinggevende functie tegenover uitvoerende medewerkers op de werkvloer. Meestergasten, ploegbazen, brigadiers, voormannen, supervisors, lijnmanagers, ...

Methodologie

Na deze praktische opleiding bent u in staat om de aangeleerde techniek onmiddellijk toe te passen in uw eigen organisatie.

We bekijken en evalueren een paar bestaande systemen meet de bedoeling verbetervoorstellen te formuleren.

U zal op zeer korte tijd een ruime praktijkervaring opdoen. Concreet to the point, hands on.

U begrijpt dat deze interactieve aanpak slechts kan met een beperkte groepsgrootte. 12 deelnemers is dan ook het absolute maximum.

Programma

  • Verliezen: wat zijn verliezen en hoe ze herkennen?
  • Kaizen aanpak: van theorie naar de praktijk
  • 5S Orde en netheid: herkennen van de verschillende stappen
  • Ownership
  • SORA analyse (Symptoom, Oorzaak, Remedie, Actie): gebruik en toepassing
  • Once piece flow: betekenis en toegevoegde waarde, oefening, lijn concept, doorlooptijd
  • Makigami: administratieve processen in kaart brengen, voorbeeld
  • Ishikawa (Visgraat diagram): oefening
  • Zelfsturend: oefening, nieuw zelfsturend team

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.