Bestuurder hoogwerker voor franstaligen


Op een veilige verantwoorde manier werken met een hoogwerker
Opleiding Kwaliteit 110510

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de hoogwerker.

De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding, met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de hoogwerker.

Introductie

Werken met een hoogwerker is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundige gebruik.

Omschrijving

Veilig en doeltreffend werken met een hoogwerker vereist niet alleen een degelijk toestel, maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze persoon heeft trouwens een veiligheidsfunctie en moet o.a. goed op de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een hoogwerker, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben.

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de hoogwerker.

De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding, met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de hoogwerker.

Voor deze opleiding voorzien wij in totaal 2 sessies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die met een hoogwerker werken hebben een veiligheidsfunctie en moeten een opleiding gevolgd hebben. Personen die het attest "bestuurder hoogwerker" willen behalen.

Bijkomende info

Deze opleiding zal volledig in het Frans gedoceerd worden.

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen plaatsvinden.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen, een veiligheidsharnas en een veiligheidshelm tijdens de praktijkles is verplicht.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.
 • Personen die de functie van bestuurder hoogwerker willen uitoefenen moeten medisch gekeurd worden. Hiervoor spreekt men af met de werkgever.

Methodologie

De evaluatie bestaat uit een theoretische en een praktische proef. Bij positief resultaat ontvangt de cursist het attest "Bestuurder hoogwerker" dat 5 jaar geldig is.

Programma

 • Waarom een opleiding tot bestuurder hoogwerker.
 • Ongevallen met hoogwerkers.
 • Wetgeving: de bedienaar, keuring hoogwerker.
 • Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een hoogwerker.
 • Soorten hoogwerkers.
 • Algemene veiligheidsregels
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Controle en controlelijst.
  • Opstelling van de hoogwerker, stabiliteit.
  • Betreden en verlaten van een hoogwerker.
  • Bediening van de hoogwerker.
  • Werken in de werkbak.
  • Rijden, manoeuvreren en parkeren van de hoogwerker.
  • Werken in nabijheid van elektrische leidingen.
  • Werken bij slecht weer.
  • Orde en netheid.
  • Werken in besloten/gevaarlijke ruimtes.
  • Transport van de hoogwerker.
  • Bijtanken diesel, bijtanken LPG, opladen batterijen.
  • Onderhoud en defecten.
 • Praktische oefeningen.
 • Evaluatietest theorie en praktijk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.