Bestuurder autolaadkraan


Veilig en doeltreffend werken met een autolaadkraan
Opleiding Kwaliteit 140774

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de autolaadkraan.

De deelnemers zijn na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de autolaadkraan.

Omschrijving

Werken met een autolaadkraan is niet zonder risico. Arbeidsongevallen of schade zijn dikwijls het gevolg van verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

Veilig en doeltreffend werken met een autolaadkraan vereist niet alleen een degelijke autolaadkraan maar stelt ook eisen aan de bedienaar. Deze persoon heeft trouwens een veiligheidsfunctie en moet o.a. goed op de hoogte zijn van de werking van het arbeidsmiddel en van de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften. Of iemand nu dagelijks of sporadisch werkt met een autolaadkraan, de wetgeving schrijft voor dat de gebruiker van dit arbeidsmiddel een degelijke opleiding moet gevolgd hebben.

In deze opleiding leert u als beginnend of als ervaren bedienaar efficiënt, doeltreffend en veilig werken met de autolaadkraan. De deelnemers zijn, na het volgen van de opleiding met een positieve evaluatie in staat om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de autolaadkraan.

Voor deze opleiding voorzien wij 4 sessies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die met een autolaadkraan werken hebben een veiligheidsfunctie en moeten een opleiding gevolgd hebben
 • Personen die het attest 'bestuurder autolaadkraan' willen behalen

Toelatingsvoorwaarden

 • De deelnemers aan deze opleiding moeten minimum 18 jaar zijn op het moment dat de lessen plaatsvinden.
 • Personen die de functie van bestuurder autolaadkraan willen uitoefenen moeten medisch geschikt zijn.
 • Het dragen van veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm tijdens de praktijklessen is verplicht.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen deel te nemen aan deze opleiding.

Programma

 • Waarom een opleiding tot bestuurder autolaadkraan?
 • Ongevallen met de autolaadkraan
 • Wetgeving
 • Verantwoordelijkheden van de bestuurder van een autolaadkraan
 • De verschillende onderdelen van de autolaadkraan
 • Controle van de werking
 • Plaatsing van de stempels, opstelling van de autolaadkraan, omgeving, ondergrond, verkeer, ...
 • De veiligheidsvoorzieningen, overbelastingsbeveiliging
 • De bedienings- en onderhoudsinstructies
 • Keuringen en onderhoud. Inspectie en controle voor gebruik
 • Belasting, gewicht en stabiliteit, inwerkende krachten, veiligheidsfactoren, lasttabellen, ...
 • Aanslagmateriaal, hulpmiddelen om lasten te heffen
 • Heffen van lasten en laden van de vrachtwagen
 • Veilig aanslaan van lasten, inschatten van gevaarlijke situaties
 • Ladingzekerheid, vastmaken van de lading op de vrachtwagen
 • Persoonlijke veiligheid, veiligheid van collega's en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Praktische oefeningen
 • Evaluatietest theorie en praktijk

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.